Aangescherpte maatregelen

Graag brengen we u op de hoogte van de aangescherpte maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

In elk geval tot 1 april hanteren we de volgende maatregelen: 

•    Leerlingen met serieuze klachten als verkoudheid, hoesten en eventueel koorts blijven thuis en melden zich ziek.

•    Een vermoeden van besmetting met het virus bij een leerling of familielid dient gemeld te worden bij de huisarts of de GGD en locatiedirecteur. Geef ook een telefoonnummer door van iemand die fungeert als contactpersoon van de besmette persoon.

•    Elke les is waardevol. Lessen gaan door volgens rooster. Heeft een klas maar 1 uur les dan valt de les in principe niet uit. Ook meerdere tussenuren is op dit moment geen reden om lessen te laten vervallen.  

•    We willen geen grote groepen in de aula’s. Als het niet regent, vragen we de leerlingen tijdens de pauzes, naar het schoolplein te gaan en zorgen we voor verspreiding in het gebouw.  

•    De reizen die gepland staan in maart gaan niet door en proberen we te verplaatsen. 

•    Bijeenkomsten voor meer dan 100 personen worden waar mogelijk verschoven. De volgende activiteiten gaan niet door:   

o    17 maart: excursie 75 jaar bevrijding  

o    18 maart: de Mondia Media Middag voor alle medewerkers komt te vervallen. Alle lessen gaan die middag door volgens rooster.  

o    18 maart: de thema-avond georganiseerd door de ouderraad met het thema mediawijsheid  

o    24 maart: voorstelling vertel vrijheid 

Wijzigingen over andere geplande bijeenkomsten volgen wanneer nodig. We adviseren u onze website in de gaten te houden. Met name de pagina ‘nieuws’ en ‘agenda’ 

 

Intern ondernemen wij actie om eventuele sluiting van de scholen op termijn, zo goed als mogelijk te laten verlopen. 

Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de examens en les geven op afstand. 

 

Waar vindt u meer informatie?

•    De Rijksoverheid heeft voor scholen een pagina geopend: Veelgestelde vragen over coronavirus en het onderwijs

•    De meest recente algemene informatie en vragen en antwoorden over het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM

•    Wilt u meer weten over de situatie in uw regio? Neem dan contact op met de GGD. De juiste (regionale) contactgegevens staan op www.ggd.nl

We zijn ons ervan bewust dat deze maatregelen heel vervelende consequenties kunnen hebben. We rekenen op ieders begrip.