Begeleiding en ondersteuning

Soms heb je als leerling een steuntje in de rug nodig. Bij je huiswerk, bij een of meer vakken, omdat je even wat minder in je vel zit of omdat het thuis niet zo lekker gaat. Op het Scheldemond College staan er mensen klaar om je te helpen. Die richten zich op jou, met wat jij kunt. De school vult jou en je mogelijkheden aan. Zo helpt Scheldemond je bij het halen van een diploma. Zo boek je later succes in je vervolgstudie en in de maatschappij. Lees hieronder hoe wij dat doen.

De mentor

Je hebt vast wel eens gehoord van het woord mentor. Maar ja, een mentor, wat is dat nou eigenlijk En wat doen een mentor allemaal op school?

Een mentor is een moeilijk woord voor leerlingbegeleider. En een van jouw docenten is dus ook jouw mentor. Zo kan het dus zijn dat je mentor jou Engels en mentorles geeft. Of wiskunde en mentorles. Een mentor geeft dus minstens twee vakken aan een klas. 

Tijdens de mentorles gaat de mentor altijd van alles en nog wat met de klas bespreken, uitleggen en aanleren. Voorbeelden zijn:
•    Uitleggen en bespreken van het rooster 
•    Bespreken van de schoolregels 
•    Je agenda leren invullen 
•    Tips geven om huiswerk te maken en te leren 
•    Vaardigheden aanleren die jou helpen bij het leren voor school 
•    Leuke activiten met de klas organiseren
•    De structuur van de school bespreken 
•    Bespreken welke cijfers je moet halen om naar de volgende klas te gaan 
•    Leren een planning te maken 
•    Afspraken maken met dek las over gedrag op school en in de les 
•    Etc

Maar ook buiten de mentorles heeft de mentor een aantal zeer belangrijke taken. De mentor bespreekt met jou en je ouders/verzorgers een paar keer per jaar jouw cijfers. Dan wordt besproken hoe je het doet op school en welke klas het jaar erna het beste bij jou past. Jij en jouw ouders krijgen ook tips die kunnen bijdragen aan het verbeteren van jouw cijfers.

Nu lijkt het net alsof de mentor alleen met jou en over jou praat. Maar dat is natuurlijk niet zo. Jij kan ook naar jouw mentor gaan en zelf een gesprek met hem of haar aangaan. Als jij bijvoorbeeld moeite hebt met een bepaald vak, samen met klasgenoten geld wil inzamelen voor een goed doel, het vermoeden hebt dat een klasgenoot gepest wordt, het moeilijk vindt om een planning te maken of iets persoonlijke met jouw mentor wilt bespreken, dan kan dat natuurlijk ook!

In het eerste jaar zijn de belangrijkste taken van de mentor het jou wegwijs maken binnen de school en jou te leren hoe je het beste kunt werken voor school zodat jij over gaat naar de klas die het beste bij jou past. In de hogere leerjaren verandert de taak van de mentor en gaat hij of zij jou begeleiden richting het eindexamen en jou voorbereiden op de keuze voor een vervolgopleiding. 

De ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator is een speciaal geschoolde leerlingenbegeleider die de mentor ondersteunt. Als het nodig is, gaat die ook met jou aan de slag.

Onze ondersteuningscoördinatoren zijn:

Afdeling vmbo-mavo: mevr. S. Pieters, s.pieters@mondia.nl

Afdeling havo-vwo: mevr. C. Dupont, c.dupont@mondia.nl

 

ADHD, ADD, autisme

Met een diagnose zoals ADHD, ADD of autisme, kun je aanmerking komen voor ondersteuning in het ondersteuningslokaal. Daar werken een leerlingenbegeleider en een intern begeleider. Ze helpen je vooral met het plannen en organiseren van je werk. Soms zorgt hun begeleiding ervoor dat je je beter begrepen voelt op school of dat je handiger gaat studeren. Ook zorgen ze voor een faciliteitenpas. Het ondersteuningslokaal is open tijdens schooltijd.

Dyslexie, dyscalculie

Dyslexie (problemen met lezen) en dyscalculie (problemen met rekenen) noemen we leerstoornissen. Mocht je hiermee te maken hebben, dan kunnen onze ambulante begeleiders je helpen. Ze begeleiden je en regelen indien nodig hulpmiddelen. Ook kan je van hen een faciliteitenpas krijgen als je die nodig hebt. Alle leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een gratis Kurzweil account. Het software programma Kurzweil leest digitale teksten en schoolboeken voor. Kijk voor meer informatie over Kurzweil op deze website: www.lexima.nl. Alle afspraken en aanbevelingen omtrent dyslexie en dyscalculie zijn weergegeven in twee protocollen. Je vindt ze bij Reglementen en statuten, bij de menuknop ‘Over Scheldemond’.

Onze ambulante begeleiders zijn:

Afdeling vmbo-mavo: mevr. C. van der Meule, c.vandermeule@mondia.nl

Afdeling havo-vwo, mevr. A. Duifhuizen, a.duifhuizen@mondia.nl

Problemen thuis?

Loopt het thuis niet zo lekker? Dan kan je je verhaal kwijt bij de schoolmaatschappelijk werkers. Vraag je mentor bij wie je moet zijn.