De mentor

De mentor is jouw belangrijkste aanspreekpunt. Vanaf de eerste kennismaking met onze school in de brugklas tot en met het behalen van je diploma. De mentor houdt gesprekken met de klas en met jou, kent je daardoor goed en houdt je prestaties in de gaten. In het begin van het schooljaar krijg je te horen wie jouw mentor is.

De ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator is een speciaal geschoolde leerlingenbegeleider die de mentor ondersteunt. Als het nodig is, gaat die ook met jou aan de slag.

Onze ondersteuningscoördinatoren zijn:

Afdeling M@VO-@VMBO: mevr. A. de Kok, a.dekok@mondia.nl

Afdeling HAVO-VWO: dhr. L. van Duivendijk, l.vanduivendijk@mondia.nl

Vanwege ziekte worden de werkzaamheden van de heer van Duivendijk tijdelijk waargenomen door mevr. C. Dupont, c.dupont@mondia.nl

ADHD, ADD, autisme

Met een diagnose zoals ADHD, ADD of autisme, kun je aanmerking komen voor ondersteuning in het ondersteuningslokaal. Daar werken een leerlingenbegeleider en een intern begeleider. Ze helpen je vooral met het plannen en organiseren van je werk. Soms zorgt hun begeleiding ervoor dat je je beter begrepen voelt op school of dat je handiger gaat studeren. Ook zorgen ze voor een faciliteitenpas. Het ondersteuningslokaal is open tijdens schooltijd.

Dyslexie, dyscalculie

Dyslexie (problemen met lezen) en dyscalculie (problemen met rekenen) noemen we leerstoornissen. Mocht je hiermee te maken hebben, dan kunnen onze ambulante begeleiders je helpen. Ze begeleiden je en regelen indien nodig hulpmiddelen. Ook kan je van hen een faciliteitenpas krijgen als je die nodig hebt.

Onze ambulante begeleiders zijn:

Afdeling M@VO-@VMBO: mevr. C. van der Meule, c.vandermeule@mondia.nl

Afdeling HAVO-VWO, mevr. A. Duifhuizen, a.duifhuizen@mondia.nl

Problemen thuis?

Loopt het thuis niet zo lekker? Dan kan je je verhaal kwijt bij de schoolmaatschappelijk werkers. Vraag je mentor bij wie je moet zijn.