Begeleiding en ondersteuning

Soms heb je als leerling een steuntje in de rug nodig. Bij je huiswerk, bij een of meer vakken, omdat je even wat minder in je vel zit of omdat het thuis niet zo lekker gaat. Op het Scheldemond College staan er mensen klaar om je te helpen. Die richten zich op jou, met wat jij kunt. De school vult jou en je mogelijkheden aan. Zo helpt Scheldemond je bij het halen van een diploma. Zo boek je later succes in je vervolgstudie en in de maatschappij. Lees hieronder hoe wij dat doen.

De mentor

De mentor is jouw belangrijkste aanspreekpunt. Vanaf de eerste kennismaking met onze school in de brugklas tot en met het behalen van je diploma. De mentor houdt gesprekken met de klas en met jou, kent je daardoor goed en houdt je prestaties in de gaten. In het begin van het schooljaar krijg je te horen wie jouw mentor is.

De ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator is een speciaal geschoolde leerlingenbegeleider die de mentor ondersteunt. Als het nodig is, gaat die ook met jou aan de slag.

Onze ondersteuningscoördinatoren zijn:

Afdeling M@VO-@VMBO: mevr. A. de Kok, a.dekok@mondia.nl

Afdeling HAVO-VWO: mevr. C. Dupont, c.dupont@mondia.nl

 

ADHD, ADD, autisme

Met een diagnose zoals ADHD, ADD of autisme, kun je aanmerking komen voor ondersteuning in het ondersteuningslokaal. Daar werken een leerlingenbegeleider en een intern begeleider. Ze helpen je vooral met het plannen en organiseren van je werk. Soms zorgt hun begeleiding ervoor dat je je beter begrepen voelt op school of dat je handiger gaat studeren. Ook zorgen ze voor een faciliteitenpas. Het ondersteuningslokaal is open tijdens schooltijd.

Dyslexie, dyscalculie

Dyslexie (problemen met lezen) en dyscalculie (problemen met rekenen) noemen we leerstoornissen. Mocht je hiermee te maken hebben, dan kunnen onze ambulante begeleiders je helpen. Ze begeleiden je en regelen indien nodig hulpmiddelen. Ook kan je van hen een faciliteitenpas krijgen als je die nodig hebt. Alle leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een gratis Kurzweil account. Het software programma Kurzweil leest digitale teksten en schoolboeken voor. Kijk voor meer informatie over Kurzweil op deze website: www.lexima.nl. Alle afspraken en aanbevelingen omtrent dyslexie en dyscalculie zijn weergegeven in twee protocollen. Je vindt ze bij Reglementen en statuten, bij de menuknop ‘Over Scheldemond’.

Onze ambulante begeleiders zijn:

Afdeling M@VO-@VMBO: mevr. C. van der Meule, c.vandermeule@mondia.nl

Afdeling HAVO-VWO, mevr. A. Duifhuizen, a.duifhuizen@mondia.nl

Problemen thuis?

Loopt het thuis niet zo lekker? Dan kan je je verhaal kwijt bij de schoolmaatschappelijk werkers. Vraag je mentor bij wie je moet zijn.