Antipestprogramma

Als school doen we er alles aan om pesten te voorkomen of op te lossen. In de brugklassen wordt veel en structureel aandacht besteed aan dit vervelende fenomeen. We volgen daarbij de theorie van Bob van de Meer. De mentoren besteden veel aandacht aan dit onderwerpen en richten zich daarbij op meerdere terreinen (digitaal pesten, discriminatie, ongewenste intimiteiten enz.).

Anti pestcontract

Pestprotocol Mondia