Antipestprogramma

Antipestprogramma

Als school doen we er alles aan om pesten te voorkomen of op te lossen. In de brugklassen wordt veel en structureel aandacht besteed aan dit vervelende fenomeen. We volgen daarbij de theorie van Bob van de Meer. De mentoren besteden veel aandacht aan dit onderwerpen en richten zich daarbij op meerdere terreinen (digitaal pesten, discriminatie, ongewenste intimiteiten enz.).

Pestprotocol downloaden 

Stichting 113

Soms gaat pesten zo ver dat jongeren besluiten uit het leven te stappen. Iets dat wij allen willen voorkomen. Stichting 113 help jongeren om deze laatste beslissing niet te nemen. Bekijk de website waar veel informatie op staat voor jongeren, ouders en docenten. www.113.nl