ISK

ISK

ISK staat voor Internationale Schakelklas. De ISK is een opleiding voor anderstalige leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. In de ISK kunnen leerlingen terecht uit alle delen van de wereld die de Nederlandse taal nog niet of onvoldoende beheersen. De leerlingen in de ISK leren in gemiddeld twee jaar voldoende Nederlands om door te kunnen stromen naar het Voortgezet Onderwijs (VO) of Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Daarnaast worden de leerlingen voorbereid op een succesvolle deelname aan de Nederlandse samenleving en kunnen ze kennismaken met aspecten van de Nederlandse cultuur. De voornaamste taak van de ISK is het ‘schakelen’ van anderstalige leerlingen naar het Nederlandstalige onderwijs, op het niveau dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden.

De Internationale Schakel Klas Walcheren is een onderdeel van het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren. Uw zoon of dochter staat als leerling ingeschreven bij de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW), of de Scholengemeenschap Nehalennia, onderdeel van de Mondia Scholengroep. De ISK Walcheren heeft een regionale functie voor de provincie Zeeland boven de Westerschelde.