Passend Onderwijs

Passend Onderwijs

Binnen het samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW) heeft elke school opgeschreven wat ze qua zorg kan bieden. Dat hebben we opgeschreven in het School Ondersteuningsprofiel.