Sociaal-emotionele ondersteuning

De ondersteuningscoördinator

Elke afdeling heeft een ondersteuningscoördinator. Deze ondersteunt docenten, mentoren en teamleiders bij het uitoefenen van hun taken. De begeleiding richt zich specifiek op leerlingenzorg. De ondersteuningscoördinator heeft steeds het overzicht van de bijzondere zorg en aandacht die leerlingen op allerlei terreinen nodig hebben. Vanuit die rol onderhoudt hij of zij contacten binnen school met de schoolmaatschappelijk werker, het team van het Maatwerklokaal, het Zorg Advies Team, ambulante begeleiders, trajectbegeleiders, trainers sociale vaardigheden, dyslexiebegeleiders en remedial teachers. Ook zijn er contacten met instanties en specialisten buiten school.

Voor alle informatie op het gebied van begeleiding en zorg binnen en buiten de school kunt u terecht bij:

Afdeling MAVO-VMBO B: mevr. S. Pieters, s.pieters@mondia.nl

Afdeling HAVO-VWO: mevr. C. Dupont, c.dupont@mondia.nl.

 

Schoolmaatschappelijk werker en counselor

De schoolmaatschappelijk werker richt zich vooral op de persoonlijke zaken en zorgen van leerlingen. Als een mentor niet in staat is om te helpen of te begeleiden, wordt een leerling via de ondersteuningscoördinator doorverwezen naar de schoolmaatschappelijk werker. Hij of zij is ook degene die de leerling, indien nodig, kan doorverwijzen naar professionele hulpverlening buiten de school.

De schoolmaatschappelijk werksters voor de afdeling vmbo - mavo zijn:

mevr. N. Visser, nvisser@mww.nl

mevr. L. Dees, ldees@mww.nl

 

De preventiewerker van Emergis voor onze school is:

mevr. S. Vermeule, vermeule@emergispreventie.nl 

De afdeling havo - vwo beschikt daarnaast over een counselor. De counseler helpt leerlingen die vragen hebben waarmee ze niet terecht kunnen bij hun mentor, een andere leerling of hun ouders. 

Zorgadviesteam (ZAT)

De schoolmaatschappelijk werkers, de counselor en ondersteuningscoördinatoren vormen, samen met andere interne en externe hulpverleners, het Zorgadviesteam. Zij kijken, vanuit diverse invalshoeken, samen naar het probleem. Dat kan een probleem tussen leerling en docent, tussen leerling en mentor of met andere hulpverleners zijn. De ondersteuningscoördinator is voorzitter van het ZAT.

Vertrouwenspersoon

Op het Scheldemond College kan beroep worden gedaan op een interne vertrouwenspersoon. 

De interne vertrouwenspersonen zijn:

mevr. S. Baas, s.baas@mondia.nl

dhr. K. Ebert, k.ebert@mondia.nl

De externe vertrouwenspersoon is:

mevr. I. de Laat, externe.vertrouwenspersoon@gmail.com

Klik op onderstaande button voor meer informatie over de rol van de vertrouwenspersoon. 

Vertrouwenspersoon

Maatwerklokaal

Het maatwerklokaal is een voorziening voor leerlingen met lichte tot middelmatige onderwijs- en ondersteuningsbehoeften op pedagogisch, didactisch en/of sociaal emotioneel gebied. Hierdoor zijn deze leerlingen niet in staat het volledige onderwijsprogramma in een reguliere klas te volgen. De leerling volgt onderwijs in het maatwerklokaal volgens een individueel rooster en krijgt daarbij onderwijs en ondersteuning op maat. Een leerling kan gedurende de gehele onderwijsloopbaan gebruikmaken van het maatwerklokaal. Het doel is steeds om de leerling terug te laten gaan naar de stamklas. De teamleider, orthopedagoog en ondersteuningscoördinator van de locatie bepalen voor welke leerling het maatwerklokaal het beste arrangement is.

Voor meer informatie over het maatwerklokaal verwijzen we naar de Schoolgids 2020-2021.