Beroepenspeeddate 17 maart

Kiezen welke beroepsopleiding je gaat volgen na havo of vwo was altijd al lastig, want wat doe je
dan precies in zo’n beroep? Maar nu is het nog moeilijker, want door corona kunnen hbo’s en
universiteiten je alleen nog maar digitaal voorlichten. De Walcherse VO-scholen bieden hulp.

De decanen (studiekeuzebegeleiders) van het Vlissingse Scheldemond College, de Christelijke
Scholengemeenschap Walcheren en Nehalennia Scholengemeenschap, beide uit Middelburg, hebben
de handen ineen geslagen en voor alle havo- en vwo-bovenbouwers een beroepenspeeddate
georganiseerd. Aan hun ouders is gevraagd of zij in drie onlinesessies over hun beroep willen
vertellen en eventueel over de studie(s) die hen naar dat beroep hebben gebracht. Op die oproep is
enthousiast gereageerd, waardoor de Walcherse leerlingen op 17 maart drie keuzes kunnen maken
uit een royaal beroepenmenu. Een ingenieuze app brengt vraag en aanbod op het juiste tijdstip bij
elkaar in een videoverbinding.

“Leerlingen hebben van maar weinig beroepen een concreet beeld,” zegt Mechtilde Willems, decaan op het
Scheldemond College. “Dat van leraar kennen ze redelijk, soms dat van horeca- of supermarktmedewerker en
mogelijk dat van hun ouders of een ander familielid, maar dan houdt het ver op. En toch moeten ze
op 17-jarige leeftijd een toekomstbepalende keuze maken. Over hoe meer informatie ze dan
beschikken, hoe groter de kans dat ze niet bij de 30% studenten gaan horen, die spijt krijgen van de
studiekeuze met alle gevolgen van dien.”

Zij voegt eraan toe dat het fantastisch is dat de Walcherse scholen hierin samen optrekken. “Op
decanenniveau wordt al heel lang samengewerkt, ook Zeeuwsbreed, en in dit geval is het grote
voordeel dat onze leerlingen kunnen profiteren van een veel grotere keuze aan beroepen.”