Brief ouders drie weken na start schooljaar

Alle ouders en leerlingen hebben onderstaande brief ontvangen over de gang van zaken na 3 weken school.

Geachte ouders, beste leerlingen,

Op 20 augustus schreven wij u een brief over de (op handen zijnde) start van het schooljaar. Nog geen drie weken later willen wij u graag om drie redenen een update geven hoe over we tot nu toe “gevaren” zijn.

Corona
Wat betreft Corona moeten we vaststellen dat al ver vóór de bekende griepmaanden de lesuitval oploopt. Het gaat lang niet altijd om medewerkers die te-ziek-zijn-om-te-werken, maar om lichte klachten die leiden tot testen en waarbij wachttijd op test en/of uitslag in acht moet worden genomen. Nu wij de leerlingen weer op school ontvangen, wordt er maar beperkt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om lessen te streamen, omdat de klassen dan onder supervisie moeten worden gebracht van een onderwijsassistent of van een collega-docent en die hebben wij maar beperkt “over”. 
Momenteel oriënteren wij ons op commerciële testaanbieders. Die gaan wij inkopen (voor eigen rekening), als wij de garantie kunnen krijgen dat test+testuitslag maximaal een dag in beslag neemt.

Leerachterstanden
Ook bereiken ons vragen over mogelijke leerachterstanden na de maanden van de lockdown en de daaropvolgende periode. Momenteel wordt op alle locaties van onze scholengroep geïnventariseerd of er leerlingen zijn met leerachterstanden en welke leerlingen in aanmerking komen voor extra hulp bij het wegwerken van die achterstanden. U zult begrijpen dat die extra lessen aan het einde van een lesdag gegeven zullen worden, waardoor de lesdag daardoor langer dan normaal kan worden.

Problemen SOM
Aanvullend moeten wij u helaas melden dat de aanloopproblemen met SOM, de applicatie tbv de leerlingenadministratie nog niet voorbij zijn. Dit is een landelijk probleem dat ligt bij de leverancier. Helaas is het switchen naar een ander systeem resp. een andere leverancier zó ingrijpend dat we dat vooralsnog niet kunnen overwegen, hetgeen dus ook niet als drukmiddel kan worden ingezet. De aanwezigheidsregistratie, het leerlingvolgsysteem (incl. huiswerk, toetsen), de indeling in klassen en groepen, de cijferadministratie, op alle genoemde onderdelen hapert het en is een oplossing nog niet in het zicht. 

Wij hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd,

Eugène Fagg
(directeur)