Busabonnement corona-situatie

Er leven veel vragen bij ouders over het stop zetten van het busabonnement in verband met de corona-situatie. Helaas is restitutie dan wel stop zetten van het abonnement niet mogelijk. Onderstaande brief hebben wij gisteren ontvangen van Connexxion.

tekst

Er leven veel vragen bij ouders over het stop zetten van het busabonnement in verband met de       corona-situatie. Helaas is restitutie dan wel stop zetten van het abonnement niet mogelijk.  Onderstaande brief hebben wij gisteren ontvangen van Connexxion. 
 
Brief Stichting Scholieren Vervoer Zeeland, 30 maart 2020: 

Op dit moment is de status nog steeds; dat we op dit moment het contract naleven en niet overgaan tot restitutie dan wel stoppen van het abonnement als gevolg van de ‘Corono-maatregelen’.
 
Binnen de gehele OV-sector is dit een belangrijk onderwerp van gesprek (samen met nog een heleboel andere zaken die spelen rondom veiligheid, hoe houden we 1,5 meter afstand, reizigers die ineens niet meer willen betalen etc.) en staat hoog op de agenda. We hebben in ieder geval in de sector afgesproken met al deze zaken één lijn/beleid te voeren. Dit wordt afgestemd binnen OV-NL (branchevereniging OV) en DOVA (samenwerkingsverband decentrale OV-autoriteiten). Dit overleg gaat zelfs tot aan de Minister. Deze week is er een afspraak met de Minister, waar het onderwerp restitutie/stopzetten abonnementen ook op de agenda staat.
 
In het hele land willen reizigers (bedrijven en particulieren) abonnementen en contracten stopzetten. Er zijn zeker wel al concrete gedachten en voorstellen hierbij. Belangrijk echter is dat wij als vervoerders hier ook alle opdrachtgevers / de overheid in mee krijgen. We hebben te maken met ca. 90% reizigersverlies. We zijn benoemd als vitale sector en moeten dus blijven rijden (en kosten maken). We hebben daarentegen nog geen enkele garantie dat we onze inkomsten blijven behouden om deze kosten te dekken. Het is immers ook nog maar de vraag of we onze overheidssubsidie blijven behouden.
 
Kortom, voor nu geen restitutie. Mogelijk dat dit nog anders wordt. Ik vraag nog wat geduld om deze ontwikkelingen af  te wachten.

Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer we meer informatie ontvangen, brengen we u op de hoogte. 

Met vriendelijke groet,
de schoolleiding 

 

Foto: Omroep Zeeland