Corona-update

Alle ouders en leerlingen hebben onderstaande brief ontvangen over o.a. het mondkapjes gebruik en de ventilatie.

Geachte ouder(s), verzorger(s), beste leerlingen,

Het is ons streven om jullie goed geïnformeerd te houden over alles wat van belang is voor ons (samen)werken op school in corona-tijd. Hopelijk hebt u er begrip voor dat we ons nu alweer melden met nieuwe richtlijnen en aanverwante informatie.

 

  • In de verkeersruimten van onze gebouwen (gangen, toiletten, kantines) gaan we mondkapjes dragen. Wij kunnen dit voor leerlingen niet verzorgen omdat dit voor ons -letterlijk- onbetaalbaar is, dus daar zult u als ouders/verzorgers zelf voor moeten zorgen. Gelet op de status van de maatregel (dringend advies) is het als verplichting niet op te leggen, maar wij communiceren bewust de vanzelfsprekendheid, vanuit een verantwoordelijkheid voor elkaar. Leerlingen zullen er dus door ons op aangesproken worden.
  • De mondkapjes zijn nadrukkelijk nìet vervangend voor de anderhalve meter die leerlingen naar volwassenen toe en wij onder elkaar in acht moeten nemen!
  • Bij praktijkvakken mogen de vakdocenten zelf het dragen van mondkapjes, bij wijze van noodzakelijke werkkleding verplicht stellen (te vergelijken met werkschoenen, schorten e.d.). Deze worden door de school beschikbaar gesteld.
  • Met betrekking tot ventilatie gaan wij in alle lokalen CO2-meters plaatsen, om docenten in staat te stellen de luchtverversing goed te reguleren. Er is nog veel onduidelijk m.b.t. de relatie tussen (kwaliteit van) ventilatie en verspreiding van het virus. Daar waar mechanische ventilatie in de gebouwen is, zullen we goed instrueren hoe deze optimaal werkt in relatie tot natuurlijke ventilatie. Daar waar mechanische ventilatie ontbreekt kan de docent met deuren en ramen periodiek luchten.
  • De beperkingen die worden gesteld aan de maximale omvang van bijeenkomsten (30 personen) zijn niet van toepassing op het onderwijs. Toch willen wij in onze contacten met ouders, bv informatie-avonden, wel zoveel mogelijk in de geest van deze richtlijn handelen. Om die reden worden nieuwe vormen uitgeprobeerd.
  • Van  docenten die afwezig zijn in afwachting  van een test of omdat zij in thuisquarantaine zitten worden zo mogelijk de lessen gestreamd naar de klas, waarbij een collega of onderwijsassistent toezicht houdt. Leerlingen die langdurig thuis zitten kunnen (delen van) lessen digitaal bijwonen; de docent reguleert de toegang. Gelieve de mentor een signaal te geven wanneer dit onverhoopt problemen oplevert.

 

Ten slotte doen we ook nu weer de dringende oproep aan leerlingen om je te (blijven) houden aan al langer geldende gedragsregels, waaronder het volgen van markeringen voor looproutes, regelmatig handen wassen, het gebruik van hand cleaning gels, het schoonmaken van toetsenborden van gemeenschappelijke pc’s , voldoende afstand houden van volwassenen e.d.

 

Met vriendelijke groet,

 

Eugène Fagg

Locatiedirecteur Scheldemond College