Corona update

Het kabinet heeft het advies van het OMT om de scholen open te houden overgenomen. In de huidige complexe situatie van oplopende besmettingen en grote druk op de zorg is dat een begrijpelijk besluit. Het is in het belang van onze leerlingen, maar het vraagt – opnieuw en nog steeds – veel van de medewerkers in de scholen.

Ook al is de keuze begrijpelijk, we realiseren ons tegelijkertijd dat dit een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Een grote verantwoordelijkheid om voor een veilige en verantwoorde werkomgeving op school zorg te dragen én een grote verantwoordelijkheid naar de samenleving om de besmettingen in en door het onderwijs zo gering mogelijk te houden. Dit betekent dat het cruciaal is dat we de maatregelen die vanaf zondag 28 november voor de scholen gelden met grote zorg naleven. Nieuw aan deze maatregelen is de verplichting voor leerlingen en medewerkers een mondkapje te dragen als zij zich door de school bewegen. In de klas mag het mondkapje af. 

Daarnaast adviseert het kabinet dringend de volgende maatregelen te nemen:
•    Scholen spreiden pauzes en brengen looproutes aan om afstand te bewaren.
•    Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers.
•    Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD.
•    Alle medewerkers en leerlingen, krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te testen met een zelftest. Dit advies gaat gelden voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. 
•    Medewerkers die niet op school hoeven te zijn, werken vanuit huis. Teamdagen en vergaderingen zijn niet op school maar zoveel mogelijk online.
•    Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.
•    En verder de bekende basismaatregelen als handen wassen en zorgen voor voldoende frisse lucht.

Het verzorgen van goed onderwijs in een situatie waarin het verzuim van leerlingen en medewerkers hoog is en waar bovenstaande maatregelen moeten worden nageleefd, vraagt veel van iedereen in de school, van leraren, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders. Wij weten dat iedereen zijn uiterste weer best gaat doen om dit naar de mogelijkheid van de omstandigheden te realiseren. In het belang van onze leerlingen en de samenleving. Wij wensen iedereen veel sterkte en wijsheid daarbij. Wij hopen dat ouders en verzorgers ons willen ondersteunen in ons beleid.

Namens de schoolleiding,
G.Hagt, rector