Corona-update (aangepaste versie 19-12 17:00 uur)

Corona update over ons onderwijs met ingang van 20 december a.s vinden jullie hieronder. Per e-mail ontvangen jullie ook nog verdere informatie.

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Op de ingelaste persconferentie van zaterdag 18 december maakten premier Rutte, minister De Jong en voorzitter OMT van Dissel bekend dat met ingang van zondagochtend 05.00 uureen complete lockdown wordt ingesteld, Alle onderwijsinstellingen en kinderopvang gaan op slot, maar voor sommige leerlingen worden uitzonderingen gemaakt.

Voor onze school geldt de komende week (20 t/m 24 december) in grote lijnen het volgende:

  • Leerlingen van de examenklassen hebben van dinsdag tot en met donderdag les op school volgens rooster; voor zover er tentamens staan gepland op maandag worden de leerlingen daarvoor ook op school verwacht.
  • Leerlingen van de voorexamenklassen hebben van dinsdag tot en met donderdag hun lessen volgens rooster online.
  • Alle andere leerlingen zijn maandag vrij en krijgen voor dinsdag tot en met donderdag voor theorievakken (en eventueel voor praktijkvakken) een taak mee waaraan zij zelfstandig kunnen werken. Hun docenten zijn op de lestijden volgens rooster online beschikbaar voor vragen of toelichting. Leerlingen bellen in met het device dat zij zelf thuis beschikbaar hebben (eventueel hun mobiel).
  • Voor leerlingen die dat nodig hebben i.v.m. hun thuissituatie worden opvanglokalen ingericht.
  • Op maandag kunnen leerlingen naar school komen om schoolboeken e.d. uit hun kluisje te halen. Zij kunnen zich opgeven om eventueel per 10 januari een chromebook van school te lenen als de lockdown wordt voortgezet en zij thuis niet over een device kunnen beschikken.
  • Vrijdag 24/12 is een vrije dag en de scholen zijn gesloten.

 

Per locatie zijn kleine variaties op deze afspraken mogelijk. Die worden per brief aan de leerlingen en hun ouders/verzorgers gecommuniceerd.

Na de vakantie, op maandag 10 januari, hebben de leerlingen, hoe dan ook de eerste twee lesuren vrij om het personeel de gelegenheid te geven het nieuwe jaar met elkaar te openen. Aansluitend starten de lessen, fysiek of digitaal. Daarover volgt nader bericht op dinsdag 4 januari.

Wij wensen iedereen alle sterkte toe in de komende tijd. Pas goed op jezelf en op elkaar . We moeten en zullen er samen weer doorheen komen!

De schoolleiding