Financiële ondersteuning corona-achterstanden

Door corona hebben leerlingen achterstanden opgelopen. De overheid kwam vorig jaar in actie met forse financiële ondersteuning voor de scholen, het ‘Nationaal Programma Onderwijs’. We vinden het belangrijk dat u als ouder/verzorger op de hoogte bent van wat wij doen.

We hebben daarom de volgende vragen voor u uitgewerkt: 

 • Waar worden de NPO-gelden aan uitgegeven?
 • Wat merken de leerlingen nu al?
 • Hoe wordt digitale geletterdheid ontwikkeld?

 

Waar worden de NPO-gelden aan uitgegeven?

Er is een verdeling gemaakt in herstelmaatregelen en langetermijnmaatregelen.

 • ¾ wordt besteed aan herstelmaatregelen voor de leerlingen, zoals aanname van extra docenten en ondersteuningsmedewerkers, het benoemen van digi-coaches voor na de zomer, psychische ondersteuning voor individuele leerlingen en de aanschaf van extra leermiddelen.
 • ¼ van het geld wordt besteed aan school- en onderwijsontwikkeling denk aan: ontwikkelen van nieuw onderwijsprogramma, verbeteren van de onderwijsopzet, meer keuze werktijd en vernieuwen schoolplein en leeromgeving.

 

Wat merken de leerlingen nu al?

 • Bij de start van het nieuwe schooljaar zijn extra uitstapjes en uitgebreidere introducties georganiseerd om de sociale contacten en verbinding tussen leerlingen te bevorderen. Dit omdat zij elkaar door het afstandsonderwijs uit het oog waren verloren.
 • Er zijn extra handen in de klas door inzet van onderwijsassistenten, instructeurs en docenten. Daarmee is het mogelijk om onderwijs (nog) meer aan te passen op tempo, niveau en motivatie.
 • Op de verschillende locaties worden extra bijspijkeruren gerealiseerd. Op dit moment zien we dat leerlingen deze lesuren steeds beter weten te vinden om leervertragingen weg te werken.
 • Er zijn leermiddelen aangeschaft voor onderwijs op maat, zoals bijvoorbeeld voor taal- en rekenonderwijs. Ook is gekozen voor nieuwe leermethoden ten behoeve van slimmer en zelfregulerend leren. 
 • Het onderzoek klimaatschaal/SIGA is uitgezet om het welbevinden van leerlingen inzichtelijk te maken. Zo kunnen we extra begeleiding en ondersteuning geven aan leerlingen die nog niet bekend waren bij het ondersteuningsteam. Enkele locaties zijn al gestart met een programmatische aanpak; ontwikkelen van groepsbijeenkomsten rondom bepaalde thema’s (bijvoorbeeld faalangst, zelfgestuurd leren etc.). Daarnaast wordt extra ondersteuning aangeboden aan leerlingen bij wie zorg is over hun psychisch welbevinden.
 • Taal en rekenen spelen bij alle vakken een rol. De vaardigheid in de omgang hiermee, als onderdeel van bijvoorbeeld aardrijkskunde of economie, heeft veel aandacht in de schoolplannen en wordt nu in de vaksecties uitgewerkt, zodat leerlingen in de lessen gaan merken dat bij kennis van een vak ook kennis van taal en rekenen hoort.

 

Verder ontwikkelen digitale geletterdheid

Steeds meer leerlingen vinden het fijn om niet alleen te leren uit een werkboek, maar bijvoorbeeld met filmpjes. Onze docenten worden nog verder ontwikkeld in de manieren van het overbrengen van lesstof die aansluiten bij de wensen en ontwikkeling van de leerlingen.