GGD heeft advies bij positief geteste leerling aangescherpt

Is een leerling uit dezelfde klas als uw zoon of dochter positief getest dan worden de andere leerlingen door de GGD als ‘overig contact’ beschouwd mits u geen andere informatie van de GGD ontvangt.

Deze leerlingen kunnen - mits ze klachtenvrij zijn - gewoon naar school komen en hoeven dus niet in quarantaine. Gezien de toenemende besmettingen in Nederland en dan met name op scholen is er wel een nieuw element aan dit bestaande advies toegevoegd, namelijk dat alle leerlingen zich vijf dagen na het laatste contact laten testen, ook wanneer er geen sprake is van klachten. 

Zie hiervoor de informatie verstrekt door het RIVM. 

Treden er wel klachten op, dan geldt vanzelfsprekend het gebruikelijke protocol. 
Bij vragen kunt u te allen tijde contact opnemen met de GGD Zeeland: 0113-24945