Informatie examenleerlingen Sardijn

De ouders en leerlingen van de examenklassen H5 en V6 hebben de volgende brief ontvangen.

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Na een paar bewogen dagen, waarin we gezamenlijk (leerlingen, ouders en school) proberen het onderwijsproces onder de gegeven omstandigheden optimaal doorgang te laten vinden, is er van de overheid nader bericht gekomen over de examens.

Er wordt met nadruk gesteld dat er geen enkele fysieke onderwijsactiviteit mag worden opgestart, ook niet voor eindexamenleerlingen. Wat wel wordt toegestaan, onder de strikte voorwaarden van het RIVM, is het op school afnemen van schoolexamens (mondeling en schriftelijk).

Op school hebben we goed geïnventariseerd in hoeverre docenten voor hun vak (en per examenklas) de leerstof hebben behandeld conform het PTA. Voor zover dat nog niet helemaal het geval was, is onderzocht of dit alsnog via de ELO kan worden afgerond. 

Voor het afnemen van de schoolexamens havo en vwo geldt het volgende:

Lokalen

 • De schoolexamens worden afgenomen in de gymzalen (s058 en s059) en de lokalen s128, s204 en s224.
 • De indeling van de leerlingen over de ruimtes wordt vooraf gecommuniceerd via de ELO, net zoals bij de C-bandtoetsen, via het vak "Exameninfo".

Route naar de lokalen

 • Indien de leerlingen zijn ingedeeld in gymzaal s058, zetten zij hun fiets bij de achteringang aan de kant van de winkels, maar binnen de hekken. Zij betreden de school via de nooduitgang bij het muzieklokaal. Zij kunnen dan direct links door de meisjeskleedkamer (s057) de gymzaal in. 
 • Indien de leerlingen zijn ingedeeld in gymzaal s059 betreden zij de school via de hoofdingang en lopen via de bekende route naar de gymzalen. Zij kunnen de gymzaal betreden via de jongenskleedkamer (s047). 
 • Indien de leerlingen zijn ingedeeld in de lokalen s128, s204 of s224 betreden zijn de school via de hoofdingang. De leerlingen die zijn ingedeeld in de lokalen s128 en s224 gebruikende trap naast de personeelskamer. De leerlingen die zijn ingedeeld in lokaal s204 gebruiken de middelste trap. Houd altijd rekening met de geadviseerde 1,5 meter afstand.

Inrichting van de lokalen

 • De tafels in de ruimtes staan op voldoende afstand van elkaar, zoals geadviseerd door het RIVM en worden tussen de toetsen door te tafels en stoelen gedesinfecteerd en de ruimte gelucht.

Planning

 • Wat betreft schoolexamenweek 3 houden we het reeds gepubliceerde rooster aan. Voor Havo 5 geldt dat de groep voor het vak Engels is opgesplitst. Dit in verband met de beschikbare ruimte in de mediatheek. Voor H5a en H5c betekent dit dat de toets wordt afgenomen naast de geplande SE's van beco en M&O, dus op woensdag 25 maart aanstaande tijdens het 4e en 5e lesuur in de mediatheek. Het rooster is te vinden op elo in het vak ”Exameninfo”.
 • De C-bandtoets van aanstaande dinsdag 24 maart gaat door volgens planning. Deze zal ook grotendeels worden afgenomen in de gymzalen. Kijk dus vooraf goed naar de indeling op de ELO.
 • De geplande toetsen van afgelopen dinsdag 17 maart worden verplaatst naar donderdag 2 april en afgenomen tijdens het 1e en 2e lesuur. Het gaat hierbij om de C-bandtoetsen geschiedenis voor Havo 5 en economie voor Vwo 6, maar ook om enkele inhaaltoetsen. Deze inhaaltoetsen zijn bekend bij de betreffende leerlingen.
 • De geplande toets Frans voor Vwo 6 van afgelopen maandag 16 maart, wordt verplaatst naar donderdag 2 april en afgenomen tijdens het 4e en 5e lesuur.
 • Het inhalen van het praktisch schoolexamen bij hetvak scheikunde zal aanstaande maandag, 23 maart, plaatsvinden vanaf 10.00 uur in lokaal s209. 
 • Wat betreft nog af te leggen mondelinge schoolexamens zal de vakdocent contact opnemen met de betreffende leerlingen.

Ziek melden

 • Het ziek melden voor een schoolexamen gaat op de gebruikelijke manier: telefonisch bij de absentencontrole en via het afwezigheidsformulier dat is terug te vinden op de schoolsite. Wij willen jullie vragen om de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het thuisblijven aan te houden. 
 • Eind volgende week wordt er gecommuniceerd over de herkansingsweek. Hiervoor moeten wij eerst meer duidelijkheid hebben over de periode na 6 april. De leerlingen moeten zich vooralsnog, zoals eerder aangegeven, uiterlijk donderdag 2 april voor 16.00 uur hebben opgegeven voor de herkansing bij hun vakdocent.

Er wordt van ons allen in deze tijd een grote vindingrijkheid en wendbaarheid gevraagd. Tegelijkertijd ervaren we allemaal waarschijnlijk ook hoe de omstandigheden ons in overdrachtelijke zin bij elkaar brengen en ons in staat stellen om allerlei nieuwe wegen in te slaan.

We wensen u en jou sterkte toe, succes met het schoolwerk en bovenal een goede gezondheid!

Docenten van het bovenbouwteam HV

Directie en teamleiding Scheldemond College