Informatie examenleerlingen Wielingen

De volgende brief is verstuurd aan de ouders en leerlingen van de examenklassen locatie Wielingen.

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Na een paar bewogen dagen, waarin we gezamenlijk (leerlingen, ouders en school) proberen het onderwijsproces onder de gegeven omstandigheden optimaal doorgang te laten vinden, is er van de overheid nader bericht gekomen over de examens.

Er wordt met nadruk gesteld dat er geen enkele fysieke onderwijsactiviteit mag worden opgestart, ook niet voor eindexamenleerlingen. Wat wel wordt toegestaan, onder de strikte voorwaarden van het RIVM, is het op school afnemen van schoolexamens (mondeling en schriftelijk).

Het Scheldemond College heeft besloten te starten met de schoolexamens en het Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE) (BBL, KBL en GL) en het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) (BBL en KBL).

Op school hebben we goed geïnventariseerd in hoeverre docenten voor hun vak (en per examenklas) de leerstof hebben behandeld conform het PTA. Voor zover dat nog niet helemaal het geval was, is onderzocht of dit alsnog via de ELO kan worden afgerond.

Voor het afnemen van de (school)examens geldt het volgende:

Lokalen

 • De schoolexamens (SE’S) worden afgenomen in de gymzalen van Wielingen.
 • De Centraal Schriftelijke Praktijk Examens en Centraal Schriftelijke Examens worden in de praktijklokalen afgenomen.
 • De indeling van de leerlingen wordt vooraf gecommuniceerd via de ELO, via het vak ‘informatie examenklassen Wielingen’.

 

Inrichting van de lokalen 

De tafels in de ruimtes staan op voldoende afstand van elkaar, zoals geadviseerd door het RIVM en worden tussen de toetsen door gedesinfecteerd en de ruimte gelucht.

 

Planning 

 • De geplande schoolexamens (SE’s) van afgelopen dinsdag 17 maart worden verplaatst naar dinsdag 24 maart en afgenomen volgens hetzelfde rooster. 
 • De geplande schoolexamens (SE’s) van afgelopen woensdag 18 maart worden verplaatst naar woensdag 25 maart en afgenomen volgens hetzelfde rooster. 
 • De herkansing van schoolexamens: 
 • Voor de GL/TL; vrijdag 27 maart voor 12.00 herkansingsformulier inleveren, herkansing op dinsdag 31 maart.
 • Voor de KBL; vrijdag 27 maart voor 12.00 uur herkansingsformulier inleveren, herkansing op dinsdag 31 maart. 
 • Voor de BBL; maandag 30 maart voor 12.00 uur herkansingsformulier inleveren, herkansing op woensdag 1 april 
 • Wat betreft nog af te leggen mondelinge schoolexamens, zal de vakdocent contact opnemen met de betreffende leerlingen. 
 • Het Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE) voor BBL en KBL is van 30 maart t/m 8 april. Het rooster volgt nog. 
 • Het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) voor BBL en KBL is van 9 t/m 17 april. Het rooster volgt nog. Het CSPE voor de Gemengde leerweg is van 9 t/m 15 april. Het rooster volgt nog. 

Alle roosters worden vooraf gecommuniceerd via de ELO, via het vak ‘informatie examenklassen Wielingen’.

Ziek melden 

 • Het ziek melden voor een schoolexamen gaat op de gebruikelijke manier: telefonisch bij de absentencontrole en via het afwezigheidsformulier dat is terug te vinden op de schoolsite. Wij willen jullie vragen om de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het thuisblijven aan te houden. 

Er wordt van ons allen in deze tijd een grote vindingrijkheid en wendbaarheid gevraagd. 
Tegelijkertijd ervaren we allemaal waarschijnlijk ook hoe de omstandigheden ons in 
overdrachtelijke zin bij elkaar brengen en ons in staat stellen om allerlei nieuwe wegen in te 
slaan. 

We wensen u en jou sterkte toe, succes met het schoolwerk en bovenal een goede 
gezondheid! 

Voor vragen kan u contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter. 

Docenten van het team vmbo/mavo 
Directie en teamleiding Scheldemond College