Huiswerkbegeleiding

Sommige leerlingen vinden het moeilijk om na schooltijd huiswerk te maken. De verleiding om iets leukers te gaan doen, is vaak (te) groot. Daarom bieden wij naschoolse huiswerkbegeleiding aan.

Voor wie?

De huiswerkklas is bedoeld voor bepaalde leerlingen in de onderbouw. De naschoolse huiswerkklas is op maandag, dinsdag en vrijdag tijdens het 7e of 8e lesuur. Op donderdag tijdens het 6e of 7e lesuur. De huiswerkdag of -dagen zijn dus afhankelijk van de dagen waarop highschool- of juniorcolleges worden gegeven. Op woensdag is er geen huiswerkklas. Een huiswerkklas vindt plaats in een vast lokaal in groepen van ongeveer zes leerlingen. In gebouw Sardijn (VWO-HAVO) houdt een leerling uit de bovenbouw toezicht. In gebouw Wielingen (M@VO-@VMBO) is een docent aanwezig voor begeleiding.

Wanneer?

Deelname aan de naschoolse huiswerkklas kan een of twee keer per week voor de duur van een periode. Een schooljaar kent vier perioden, dus er kan vier keer ingeschreven worden. Na inschrijving geldt ook de verplichting om te komen. Soms worden leerlingen uit de huiswerkbegeleiding gehaald bij slechte prestaties om deel te nemen aan de verplichte Studie Uren (SU).

Extra informatie

Naschoolse huiswerkklassen zijn meestal niet mogelijk voor dansleerlingen en topsportleerlingen. Wel voor sportklasleerlingen. Wenst u gebruik te maken van deze naschoolse huiswerkklas?

Afdeling VWO/HAVO, mevr. C. Dupont, c,dupont@mondia.nl

Afdeling M@VO/@VMBO, mevr. A. de Kok, a.dekok@mondia.nl

Vermeld de naam van uw kind, klas en beschikbare dag of dagen. Deelname aan de huiswerkklas is gratis.