Vertegenwoordigers van de scholen en ouderorganisaties hebben gezamenlijk een gedragscode opgesteld, die bestaat uit richtlijnen over de hoogte en opbouw van de schoolkosten. De code vraagt van scholen om transparantie en beheersing van de kosten voor ouders. De Mondia Scholengroep (Scheldemond College in Vlissingen en Nehalennia SSG in Middelburg) vraagt geen bijdragen voor kosten waar we al bekostiging (geld) voor ontvangen.

Vergelijking

Over de vrijwillige ouderbijdragen die wij vragen, hebben wij onder andere vooraf open gesproken met en de goedkeuring ontvangen van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en informeren wij u als ouders. In vergelijking met andere Zeeuwse scholen vragen wij geen hoge bedragen. Dat willen wij graag zo houden.

Keuze

U heeft een keuze om de vrijwillige bijdragen wel of niet (gedeeltelijk) te betalen. Echter, wanneer u besluit om niet te betalen, houd er dan rekening mee dat uw kind geen gebruik kan maken van of deelnemen aan de geboden extra’s. Indien nodig, wordt een alternatief programma aangeboden.

Betaling schoolkosten

Voortaan verloopt de betaling van alle schoolkosten via een nieuw factuursysteem: WIS Collect. Na de zomervakantie en de herfstvakantie ontvangt u een factuur die via e-mail wordt verstuurd.