Vergelijking

Over de vrijwillige ouderbijdragen die wij vragen, hebben wij onder andere vooraf open gesproken met en de goedkeuring ontvangen van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en informeren wij u als ouders. In vergelijking met andere Zeeuwse scholen vragen wij geen hoge bedragen. Dat willen wij graag zo houden.

Keuze

U heeft een keuze om de vrijwillige bijdragen wel of niet (gedeeltelijk) te betalen. Echter, wanneer u besluit om niet te betalen, houd er dan rekening mee dat uw kind geen gebruik kan maken van of deelnemen aan de geboden extra’s. Indien nodig, wordt een alternatief programma aangeboden.

Betaling schoolkosten
De betaling van alle schoolkosten verloopt via het factuursysteem WIS Collect. Op de factuur staat het rekeningnummer voor het betalen van de schoolkosten, dat is:
NL96 ABNA 02463830 03 t.n.v. Stichting OVO Walcheren. Onderstaand filmpje laat zien hoe WIS Collect werkt en hoe de betaling makkelijk en snel voldaan kan worden.