Zermelo
Zermelo

Het roosterpakket van de school


studieplanner
Studie-urenplanner

Dit is de studie-urenplanner voor de bovenbouw van het VWO en HAVO

Today
SomToday

Cijfers, afwezigheid etc....


365
Office 365

Word, Excel, Outlook etc...


ELO
ELO (It's Learning)

De Elektronische leeromgeving van de school

Dedecaan
Decanensite Scheldemond

Decanensite van de school voor studieadvies

P portal
Medewerkersportal

Het portal voor medewerkers van de school voor formulieren etc.button aanmelden
Zeeuwse talentdagen

De dag is bedoeld voor jongeren tussen de 12-18 jaar, die voldoen aan een bepaald fysiek sportprofiel en de ambitie hebben om topsporter te worden.

hr2day
HR2day

Het afgeschermde portaal voor medewerkers van de school gericht op HR-informatie (salarisstroken, jaaropgaven, persoonsgegevens, diploma’s, akten en addenda, etc.)