Zermelo
Zermelo

Het roosterpakket van de school


studieplanner
Reserveringsprogramma

Studie-uren en chromebook reserveringssysteem

Today
SomToday

Cijfers, afwezigheid etc....


365
Office 365

Word, Excel, Outlook etc...


ELO
ELO (It's Learning)

De Elektronische leeromgeving van de school

Dedecaan
Decanensite Scheldemond

Decanensite van de school voor studieadvies

hr2day
HR2day / Personeelsportaal

Het afgeschermde portaal voor medewerkers van de school gericht op HR-informatie (salarisstroken, jaaropgaven, persoonsgegevens, diploma’s, akten en addenda, etc.)