Kabinetsbesluit over periode na 6 april

Op dinsdag 31 maart werd duidelijk dat de maatregelen om het coronavirus in te dammen worden verlengd tot en met 28 april. De scholen blijven dicht.

Effectief betekent dit dat op zijn vroegst op 3 mei een einde zou kunnen komen aan het geven van onderwijs op afstand. Op 21 april zal naar aanleiding van de statistieken van dat moment worden bepaald of dit inderdaad mogelijk is.

Ministerie van Onderwijs/VO-raad
Na een overleg van de ministers Slob en van Engelshoven met tal van onderwijsorganisaties, o.a. ook het LAKS en Ouders&Onderwijs zijn onderstaande zaken alvast gedeeld met de VO-schoolbesturen. Deze informatie wordt volgende week uitvoerig toegelicht in een brief, waarvan wij de inhoud z.s.m. met u en jou zullen delen. Daarin zal het zwaartepunt liggen op de afwikkeling van de examens.

Algemeen
•    Het afnemen van toetsen op school is, ook in grotere gezelschappen (dan 3 personen) toegestaan -en mag in grotere ruimten, zoals gymnastieklokalen plaatsvinden- mits de anderhalve meter afstand wordt bewaakt, óók bij het binnenkomen en vertrekken van leerlingen. Tafels moeten op grotere afstand van elkaar worden geplaatst zodat een surveillant er tussendoor kan lopen.
•    Er wordt níet overwogen om vakanties in te korten om achterstanden in te lopen.
•    Wél zal worden onderzocht of het zomerschool-construct benut kan worden om meer scholen (financieel) in staat te stellen een extra aanbod te doen aan het eind van de cursus.

Examens
•    We hebben begrepen dat de slaagzakregeling sterk gaat lijken op de bestaande (dus met een bijzondere positie voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde).
•    Er komt een landelijke herkansingsregeling met 2 herstelmogelijkheden (ipv 1). 
•    Het cijfer voor een dergelijke herkansing gaat niet het gehele eindcijfer vervangen, maar levert een nieuw deelcijfer op.
•    Ergens tussen 1 en 5 juni (datum volgt) moeten de scholen het examen afgerond hebben en alle SE-cijfers uploaden naar DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).
•    Het PTA mag wettelijk gezien alleen gewijzigd worden op onderdelen die na 15/3 geprogrammeerd stonden (de dag waarop de scholen dicht gingen en er een nieuwe werkelijkheid ontstond). Het PTA van voorexamenklassen mag (nog) niet worden aangepast.

Onze scholen 
Als schoolleiding wachten we genoemde brief over de gang van zaken met betrekking tot de eindexamens eerst af alvorens met u en jullie verder te communiceren over hoe wij e.e.a. precies gaan inrichten. U mag deze brief eind volgende week van ons verwachten.

Afsluiting
Voor leerlingen en ouders/verzorgers die de afgelopen weken alle zeilen bijzetten om het onderwijsproces zo goed mogelijk door te laten gaan: respect!
Voor leerlingen (en ouders?) die dachten dat het wel snel gedaan zou zijn: haak alsjeblieft aan want je toekomst hangt nu toch een beetje (meer) af van je eigen motivatie....
We wensen iedereen sterkte met de verlenging van ons “huis-arrest”. Houd vol!