Landelijke scholierenstaking

Belangrijk!

Staking

Donderdag, 7 februari, wordt een landelijke scholierenstaking voor het klimaat georganiseerd.  Onder schooltijd actievoeren en aandacht vragen voor idealen, hoe mooi die ook zijn, vallen echter onder “ongeoorloofd verzuim” en zijn in feite zelfs strafbaar.
Als school staan wij op het standpunt dat leerlingen hieraan mee mogen doen,
op voorwaarde dat ze schriftelijk toestemming van de ouders moeten overleggen bij hun teamleider, uiterlijk dinsdag 5 februari, 16.30 uur.

Er is echter één “maar”: geplande repetities, toetsen, proefwerken, presentaties of andere zaken voor een cijfer, gaan gewoon door. Een wegens deelname aan de staking gemist proefwerk of repetitie kan niet ingehaald/herkanst worden.

Hartelijke groet,

 

Eugène Fagg

Locatiedirecteur Scheldemond College