Leerlingen onderzoeken de koolmees

Vogelwerkgroep Walcheren heeft samen met onze leerlingen vijftien nestkasten voor de koolmees geplaatst. Het plaatsen van de nestkasten is een programma-onderdeel van het keuzevak Vakhavo Techniek. 

De leerlingen gaan na het plaatsen van de nestkasten informatie verzamelen die bijdraagt aan een landelijk onderzoek. Wildcamera’s zijn opgehangen en de leerlingen gaan meerdere keren de nestkasten observeren. Ze verzamelen informatie over de koolmees zoals het geluid, broedduur, jongen fase, het uitvliegen en welk vogelgeluid bij de koolmees hoort. Alle informatie wordt verwerkt en ingevoerd met de zogenaamde nestkaart-app, een app voor vogelwerkgroepen. De gegevens worden aan het eind van het seizoen geüpload naar Sovon Vogelonderzoek, een vereniging die landelijke vogeltellingen uitvoert ten behoeve van beheer, beleid en wetenschap.
 

ophangen

Ludo Heesters, locatiedirecteur Scheldemond College: ‘we willen met de verbreding van het keuzevak Vakhavo Techniek, leerlingen bewust maken van de natuurlijke omgeving en laten kennismaken met het doen van onderzoek in de ornithologie. Iedereen ziet wel eens een koolmees in zijn tuin maar er schuilt zoveel interessante informatie achter. We starten met het ophangen van nestkasten en observeren van de vogels op Buitenplaats Zeeduin in Oostkapelle. In het nieuwe schooljaar gaan we nestkasten maken en ophangen in de omgeving van de school. Op deze manier kunnen we onderzoek doen naar het nestgedrag van een specifieke vogelsoort, hoe deze soort zich ontwikkelt in een stedelijke omgeving en het bouwen van speciale nestkasten’. 

De samenwerking tussen Vogelwerkgroep Walcheren, Buitenplaats Zeeduin en het Scheldemond College is een langdurig project waar de school zich vijf jaar bij heeft aangesloten. 

3
4