Mondkapjes verplicht na de herfstvakantie

Na de herfstvakantie is het mondkapje in onze schoolgebouwen verplicht. Alle ouders en leerlingen hebben onderstaande brief ontvangen.

Geachte ouder, beste leerling,

Gisteravond heeft het kabinet slechts één nieuwe maatregel aangekondigd die op het onderwijs betrekking heeft. Maar wel een heel belangrijke. De VO-scholen worden gerekend tot de openbare ruimten en voor zover daarin een beweging is van mensen(stromen), waardoor de anderhalve meter afstand lastig kan worden gehandhaafd, is het mondkapje verplicht. Denk aan aula, gangen, toiletten.

Terwijl onze medewerkers al voor het overgrote deel gevolg gaven aan het dringende advies in de verkeersruimten een mondkapje te dragen, hebben we kunnen vaststellen dat onze leerlingen, veelal onder invloed van sociale druk, er tot nu toe weinig boodschap aan hadden. Wij konden en wilden dit ook niet afdwingen, omdat wij onze scholen beschouwen als integraal onderdeel van de Nederlandse samenleving. 

Kenners schatten in dat het kabinet ruim een week nodig heeft voor (nood)wetgeving. Met onze medezeggenschapsraad willen we graag afspreken dat bij ons de verplichting (en dus handhaving) hoe dan ook ingaat aansluitend aan de herfstvakantie.

Op een rij:
•    In de verkeersruimten van onze gebouwen (gangen, toiletten, aula’s) gaan we m.i.v. 26 oktober verplicht mondkapjes dragen. Leerlingen/ouders moeten zelf zorgen voor voldoende niet-medische mondkapjes.
•    De mondkapjes zijn nadrukkelijk nìet vervangend voor de anderhalve meter die leerlingen naar het personeel toe en het personeel onder elkaar in acht moet houden!
•    Bij praktijkvakken stellen we het dragen van mondkapjes verplicht, bij wijze van noodzakelijke werkkleding ìn het klaslokaal (te vergelijken met werkschoenen, schorten e.d).
•    Ten slotte doen we ook nu weer de dringende oproep aan leerlingen om je te (blijven) houden aan al langer geldende gedragsregels, waaronder het volgen van markeringen voor looproutes, regelmatig handen wassen, het gebruik hand cleaning gels, het schoonmaken van toetsenborden van gemeenschappelijke pc’s , voldoende afstand houden van volwassenen e.d.

Mede namens de teamleiders,
Eugène Fagg