Na de vakantie weer onderwijs-op-afstand

De ouders, verzorgers en leerlingen hebben na de toespraak van de minister-president de volgende brief ontvangen

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
 
De minister-president heeft dinsdag 21 april namens het kabinet laten weten dat het voortgezet (speciaal) onderwijs in principe tot 1 juni onderwijs-op-afstand dient te verzorgen. Eerst gaan nu de basisscholen gedeeltelijk weer open, zodat vastgesteld kan worden of dit veilig is. 
 
Wanneer wij vanaf 1 juni mogen volgen, zal dat in aangepaste vorm moeten gebeuren. Vanwege de 1,5 meter afstand regel zullen we vermoedelijk met halve klassen en/of met halve lesdagen moeten gaan werken. Wij hebben ruim drie weken de tijd om ons daarop voor te bereiden en kunnen de ervaringen met de examenklassen van de afgelopen en komende weken daarin betrekken.
 
Wij realiseren ons dat onderwijs-op-afstand bepaald geen gemakkelijke variant is op ons normale schoolwerk, noch voor onze leerlingen (en het thuisfront), noch voor onze collega’s. Toch zullen we dit dus nog een poosje vol moeten houden.
 
Het eerder gecommuniceerde programma van schoolexamens gaat gewoon door. Wij zullen daarbij alle regels die het RIVM voorschrijft in acht nemen.
 
Voor onze school geldt tevens dat de studiedag zoals gepland op 4 mei (in aangepaste vorm) zal doorgaan. Dat betekent dat onze docenten vanaf woensdag 6 mei weer online zijn.
 
Gelukkig mogen we eerst nog even kracht op doen in een -hopelijk- ontspannen meivakantie.
 
Met vriendelijke groet
 
Eugène Fagg