Ophalen boeken

Bijgaand treft u het schema op basis waarvan de leerlingen morgen (dinsdag) a.s. hun boeken en andere zaken uit hun kluisje kunnen komen ophalen.

In de planning is met de groepsgrootte en voldoende verspreiding in het gebouw rekening gehouden.

 

De volgende regels hanteren wij:

  • Leerlingen zijn op genoemd aanvangstijdstip aanwezig en verzamelen per klas op het schoolplein voor de ingang.
  • Het is belangrijk dat de leerling op het genoteerde tijdstip aanwezig is. Is de leerling op het verkeerde tijdstip aanwezig dan wordt hij of zij niet toegelaten tot het gebouw.
  • Een medewerker neemt de leerlingen mee naar binnen. Ze lopen als groep naar de kluisjes en indien nodig, andere lokalen om benodigde spullen op te halen en mee te nemen.
  • Daarna verlaten de leerlingen het gebouw.

09.00  - 10.00 uur:   leerjaar 1

10.00 – 11.00 uur:  leerjaar 2

11.00 – 12.00 uur:  leerjaar 3

12.00 – 13.00 uur:   leerjaar 4

13.00 – 14.00 uur:  leerjaar 5

14.00 – 15.00 uur:  leerjaar 6

Heeft u nog vragen dan kunt u deze stellen aan de mentor van uw zoon of dochter.

We informeren u zo snel mogelijk over de verdere ontwikkelingen.

 

Met vriendelijke groet,

de schoolleiding