Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben medewerkers, ouders en leerlingen inspraak in het beleid van de school dat gevoerd wordt door het managementteam. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de oudergeleding, de leerlinggeleding en de personeelsgeleding meeweten (informatierecht), meepraten (adviesrecht) en meebeslissen (instemmingsrecht) over belangrijke zaken die het beleid van de school raken.

De contactpersoon van de MR van het Scheldemond College is mevr. S. Plummen

Algemeen postadres:

Scheldemond College
T.a.v. de Medezeggenschapsraad
Weyevlietplein 7-13
4380 AB Vlissingen

Samenstelling MR Scheldemond College

Personeelsgeleding
Dhr. S. Kramer (voorzitter) 
Dhr. S. Plummen (secretaris) 
Dhr. A. El Gauadi 
Mevr. T. van Rooijen
Dhr. S. Schrier 
Mevr. I. Turczynowicz

Oudergeleding
Mevr. A. Engels - Wisse  
Dhr. J. de Werd 
Mevr. M. de Jonge  

Leerlinggeleding
Stijn van Oostenbrugge 
2x vacature  
 

 

Samenstelling GMR Mondia Scholengroep (vanaf schooljaar 2021-2022)

MR-leden van Scheldemond + onderstaande MR-leden van Nehalennia

Personeelsgeleding
Dhr. R. Fliers (voorzitter GMR)
Dhr. R. Roelandschap (secretaris GMR)
Dhr. J. Verhoeven 
Dhr. R. Giumento
Mevr. Y. de Jonge
Dhr. G. Bouwmeester

Oudergeleding
Mevr. I. Tuning 
Mevr. H. Veldhuizen
Mevr. A. van den Boomgaard 

Leerlinggeleding
3x vacature