Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben medewerkers, ouders en leerlingen inspraak in het beleid van de school dat gevoerd wordt door het managementteam. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de oudergeleding, de leerlinggeleding en de personeelsgeleding meeweten (informatierecht), meepraten (adviesrecht) en meebeslissen (instemmingsrecht) over belangrijke zaken die het beleid van de school raken.

De contactpersoon van de MR van het Scheldemond College is dhr. S. Schrier

Algemeen postadres:

Scheldemond College
T.a.v. de Medezeggenschapsraad
Weyevlietplein 7-13
4380 AB Vlissingen

Samenstelling MR Scheldemond College (vanaf schooljaar 2020-2021)

Personeelsgeleding
Dhr. D. Tange (voorzitter) 
Dhr. S. Schrier (secretaris) 
Dhr. R. Hardeman  
Dhr. E. de Jong
Mevr. J. Groeneveld 
Mevr. I. Turczynowicz

Oudergeleding
Mevr. M. de Jonge 
Mevr. P. Varenkamp 
Mevr. A. Lafort 

Leerlinggeleding
Stijn van Oostenbrugge 
Benjamin Nienhuis 
 

 

Samenstelling GMR Mondia Scholengroep (vanaf schooljaar 2020-2021)

MR-leden van Scheldemond + onderstaande MR-leden van Nehalennia

Personeelsgeleding
Dhr. R. Fliers (voorzitter GMR)
Dhr. R. Roelandschap (secretaris GMR)
Dhr. J. Verhoeven 
Dhr. E. Bookelaar
Dhr. F. van Damme
Mevr. A. Kunst

Oudergeleding
vacatures

Leerlinggeleding 
Bram Hament
vacatures