Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben medewerkers, ouders en leerlingen inspraak in het beleid van de school dat gevoerd wordt door het managementteam. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de oudergeleding, de leerlinggeleding en de personeelsgeleding meeweten (informatierecht), meepraten (adviesrecht) en meebeslissen (instemmingsrecht) over belangrijke zaken die het beleid van de school raken.

De contactpersoon van de MR van het Scheldemond College is mevrouw S. Plummen. Zij is ook secretaris van de GMR van de Mondia Scholengroep.

Algemeen postadres:

Scheldemond College
T.a.v. de Medezeggenschapsraad
Weyevlietplein 7-13
4380 AB Vlissingen

Samenstelling MR Scheldemond College

Personeelsgeleding

Dhr. S. Kramer (voorzitter)

Mevr. S. Plummen (secretaris (G)MR)

Dhr. H. van Druenen

Dhr. M. Flipse

Dhr. S. Schrier

Dhr. E. de Jong

 

Oudergeleding

Dhr. H. Oomens

Mevr. M. Noordam

Mevr. M. Koppejan

 

Leerlinggeleding

Evita Minnaard

Nova Meijering

 

Samenstelling GMR Mondia Scholengroep

MR-leden van Scheldemond + onderstaande MR-leden van Nehalennia

Personeelsgeleding

Dhr. P. Francke (voorzitter (G)MR)

Dhr. W. de Regt

Dhr. R. Fliers

Dhr J. Verhoeven

Dhr. E. Bookelaar

Dhr. F. van Damme

 

Oudergeleding

Mevr. U. Donker-Curtius

Dhr. M. Broers

Dhr. J. van Raffen

 

Leerlinggeleding

Gijs de Vries

Zahra Sebbar

Roos van de Velde