Persconferentie 23 maart - schoolexamens

Schoolexamens gaan vooralsnog door.

We maken met elkaar (en tegelijk ook zonder elkaar) een wonderlijke tijd door. Voor het onderwijs is het misschien nog wel het meest verwarrend wat er allemaal gebeurt. Terwijl de zorgverleners door moeten, mogen andere beroepsgroepen juist niet door en wij zitten daar zo’n beetje tussenin.

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe trots we zijn op onze collega’s en op onze leerlingen (en het thuisfront) dat we er samen in no time in zijn geslaagd om ons onderwijsprogramma om te zetten in Leren op Afstand. We zijn met elkaar misschien zelfs wel een tikkeltje té enthousiast, als we horen hoe sommige ouders vragen om een tandje minder ...... (voor hun kinderen of voor zichzelf ;-) Fijn dat wij op die manier (ook) bij de les gehouden worden.

Ook de voortzetting van de schoolexamens is met groot plichtsbesef opgepakt. Hoewel velen twijfels hadden over de juistheid van deze beslissing is er met overgave gewerkt aan de voortgang onder aangepaste condities.

Iedereen voelt de noodzaak om onze leerlingen straks aan een waardevol diploma te helpen.

Zoals u en jij hebt gemerkt hebben we in deze crisis er tot dusver voor gekozen om de beslissingen van de overheid, op basis van het advies van experts, loyaal uit te voeren. We hebben dat ook steeds Zeeuws-breed gedaan, samen met de andere VO-scholen.

Juist vandaag, terwijl de eerste schoolexamens werden afgenomen, is er achter de schermen heel veel overleg geweest tussen de schoolbesturen en de VO-raad en vervolgens tussen alle onderwijsraden, de vakbonden en het ministerie over de houdbaarheid van het besluit om examens doorgang te laten vinden met inachtneming van de algemeen geldende gedragsregels. 

Na de persconferentie van vanavond lijkt het erop dat het kabinet er vooralsnog van uitgaat dat de scholen tot 6 april hun schoolexamen-programma “gewoon” afwerken.

Voor ons betekent dat dat de SE’s doorgaan, maar dat we nog strenger onze leerlingen zullen aanspreken op het afstand houden. Wilt u als ouder/verzorger uw zoon of dochter hier ook op aanspreken?

Later vanavond hebben we gehoord dat de onderwijsministers morgen zelf nog met een besluit komen.

We sluiten niet uit dat tegen de achtergrond van de nieuwe gedragsregels het voortzetten van de schoolexamens onhoudbaar wordt geacht.

Wij volgen tot dusver het overheidsbeleid in de wetenschap dat alle voors en tegens steeds zorgvuldig worden afgewogen in het licht van de meest recente kennis en ervaring. 

Wij hebben ons goed voorbereid op de schoolexamens die voor morgen gepland staan (en de leerlingen ook).

Deze gaan daarom volgens planning door en daarna volgt een beslissing over het vervolg. 

De schoolleiding