Scheldemond Musical Class On Stage

Vanaf aankomend schooljaar start de Scheldemond Musicial Class On Stage.

Tijdens de lessen zullen de deelnemers werken aan het instuderen van een avondvullende musical, die aan het eind van het schooljaar wordt opgevoerd. Als allereerste musicalproductie is gekozen voor de bekende High School Musical. In deze musical volgen we een aantal leerlingen van een middelbare school op hun zoektocht naar hun eigen talent. Een thema waarin veel leerlingen zich zullen herkennen. Het leuke van deze productie is dat zij zich prima leent voor herschrijving. Zo kunnen we de musical eventueel heel specifiek en herkenbaar maken voor alle leerlingen en medewerkers van Scheldemond. 

Alle leerlingen van het Scheldemond (met uitzondering van examenkandidaten) kunnen zich aanmelden voor SMC. Ze repeteren iedere week op dinsdagmiddag het 7e en 8e uur les in de theaterdisciplines. De lessen worden verzorgd door Marcela Simons (muziek) en door externe docenten uit het theatervak: Diemer van Wijk (regie), Mariska Kerst (zangcoaching) en Jorina Dua-Verhees (dans). Alle deelnemers aan SMC On Stage Een leerling hoeft natuurlijk niet in al deze disciplines uit te blinken. De belangrijkste voorwaarde is dat een leerling gemotiveerd en geïnteresseerd is om bezig te zijn met spel, zang en dans.

Niet alleen leerlingen kunnen deelnemen aan SMC. Ook medewerkers van Scheldemond worden van harte uitgenodigd om deel uit te maken van deze productie. Of dat nu op de planken, backstage of in het orkest is, dat kan in overleg worden bepaald. Op deze manier ontstaat er een andere samenwerking tussen docenten en leerlingen waarvan beide partijen ontzettend veel kunnen leren. 

Naast de mogelijkheid die SMC leerlingen biedt om zich te ontplooien in de theaterdisciplines is het ook een middel voor ontwikkeling van sociale vaardigheden die van pas zullen komen in de verdere loopbaan van een leerling. Denk bijvoorbeeld aan samenwerken, het omgaan met en uiten van emoties en het vergroten van zelfvertrouwen. 

De werving van deelnemers wordt momenteel opgepakt. Leerlingen kunnen zich aan het begin van volgend schooljaar aanmelden. SMC zal in september 2021 van start gaan met een aantal losse workshops, zodat geïnteresseerden kennis kunnen maken met de opzet van SMC, het musicalvak en de docenten. Na de herfstvakantie zal gestart worden met de daadwerkelijke repetities voor High School Musical!