Sluiting scholen

Sluiting scholen per 16 maart.

Afgelopen donderdag heeft de overheid aanvullende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Wij hebben u daar vrijdag over bericht.

Toen was de insteek dat scholen zoveel mogelijk zouden openblijven om er aan bij te dragen dat het dagelijks leven zo goed mogelijk doorgang zou kunnen vinden. Dit op basis van ingewonnen expertise van het RIVM en de GGD, dat zou uitwijzen dat deze keuze verantwoord is voor iedereen in de school in de fase van de epidemie waarin we ons thans (nog) bevinden. Aan het onderwijs werd een cruciale rol toegedacht in het helpen draaiende houden van vitale sectoren in onze samenleving, waaronder de gezondheidszorg.

Dit besluit is afgelopen weekend onder grote druk komen te staan. Daarbij werd  vooral verwezen naar afwijkende besluitvorming, op basis van min of meer identieke wetenschap, in vele buitenlanden. Er wordt getwist over de mate waarin scholen tóch mogelijk een rol (kunnen) spelen in de verspreiding van het virus.

Hoe het ook zij: zondagmiddag is een nieuw besluit genomen dat luidt als volgt:

Alle onderwijsinstellingen gaan per direct dicht tot 6 april. Het onderwijsprogramma wordt zo snel als mogelijk en zo optimaal mogelijk voortgezet in een digitale leeromgeving. Voor leerlingen van wie de ouders/verzorgers werkzaam zijn in vitale sectoren*) bieden scholen opvang. Voor de leerlingen in de eindexamenklassen volgen de komende week nadere berichten over de voortgang van de examens (waarschijnlijk woensdag 18 maart)

Zoals in alle eerdere fasen vanuit proces conformeren wij ons ook nu weer aan besluiten en instructies van de overheid. Dat betekent het volgende:

•    Voor de meeste leerlingen is de school met ingang van maandag 16  maart gesloten in elk geval tot 6 april.

•    Zo snel als mogelijk wordt een digitaal lesprogramma opgestart via onze ELO Its Learning. Wij werken daar natuurlijk al sinds vorige week aan, maar we worden nu door de ontwikkelingen ingehaald. Als het zover is zal door de mentoren worden gecommuniceerd via de ELO (of eventueel Whatsapp).

•    Ook zal de mentor laten weten wanneer leerlingen hun boeken moeten ophalen van school. Dat zal volgens een rooster gaan om al te grote groepen te voorkomen.

•    Leerlingen van wie de ouders in zgn. vitale sectoren*) werken en voor wie thuis geen opvang is, zijn welkom op school. We vragen u om uw zoon/dochter daarvoor aan te melden bij de mentor. Leerlingen met klachten die kunnen duiden op het virus zijn echter niet welkom.

•    Leerlingen in de eindexamenklassen, dus Basis4, Kader4, Mavo4, Havo5 en Vwo6 krijgen waarschijnlijk woensdag nader bericht over hoe met het examenprogramma wordt omgegaan. Tot die tijd worden er in elk geval geen toetsen afgenomen, ook geen mondelinge.

Wij zullen u blijven informeren via e-mail over nieuwe ontwikkelingen.

Wij wensen iedereen sterkte toe onder deze bijzondere omstandigheden en hopen op een snelle en goede afloop.

De schoolleiding

*) zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen