iPad

Bij bepaalde opleidingen, zoals 3 en 4 @VMBO en M@VO, maken we gebruik van de iPad als aanvulling op de (werk-)boeken. We zetten de iPad enkel tijdens de les in wanneer dit een meerwaarde biedt. Als een leerling bijvoorbeeld in de les iets op moet zoeken, hoeft dit niet meer in een computerlokaal. Dit levert tijdswinst op voor docenten en leerlingen.

In sommige lessen wordt ook met Chromebooks van school gewerkt.

Wat te doen bij schade?

Het kan voorkomen dat er iets gebeurt met de iPad waardoor er schade is ontstaan. Of dat de iPad het niet meer doet. Als dat zo is, vult u het schadeformulier in. De leerling levert dit formulier samen met de iPad in bij de teamleider van zijn of haar afdeling. Daarnaast meldt de leerling de schade aan het begin van elke les bij de docent.

Wat gebeurt er na het inleveren?

De schademelding wordt doorgegeven aan de systeembeheerders. Zij beoordelen (eventueel met behulp van een extern deskundige) de schade en hoe deze opgelost kan worden. Wanneer de schade onder garantie valt, door de beheerders kan worden opgelost of als de schade niet door de schuld van de leerling is veroorzaakt, zal dit door school afgehandeld worden. Wanneer er sprake is van schade door schuld, dan wordt een externe reparateur gevraagd om offerte te maken. De ouder(s)/verzorger(s) zijn dan aansprakelijk. De school zorgt voor deskundige reparatie van de beschadigde iPad.

Wanneer de iPad gerepareerd is, worden ouder(s)/verzorger(s) hierover geïnformeerd. Zij ontvangen daarna, in geval van verwijtbare schade, de definitieve rekening. Als het schadebedrag voldaan is, kan de leerling de iPad weer ophalen. Is er sprake van garantie, dan kan de leerling na het bericht van de reparatie direct de iPad ophalen.

Download schadeformulier

Schadeformulier iPad