Stichting Reisgelden

Het Scheldemond College probeert te organiseren dat leerlingen tijdens hun leerjaren op onze school tenminste een keer kunnen deelnemen aan een buitenlandse reis. Zo kunnen ze meegaan met een studiereis naar bijvoorbeeld een culturele hoofdstad of deelnemen aan de inmiddels vermaarde ski- of snowboardreis. In verband met deze buitenlandse reizen is de Stichting Reisgelden Scheldemond ingesteld. De stichting vormt een buffer tussen de ouders en de organisaties die de reizen organiseren en ziet erop toe dat de benodigde financiën voor de buitenlandse reizen goed beheerd worden. De stichting biedt als extra faciliteit een prima spaarmogelijkheid. Ondanks dat de reiskosten zo laag mogelijk worden gehouden. De stichting biedt vanaf het eerste schooljaar de mogelijkheid om deel te nemen aan de spaarregeling. Door elk kwartaal € 25,00 te sparen, wordt in enkele jaren tijd een spaartegoed opgebouwd dat de reiskosten voor een groot deel dekt. De stichting maakt het sparen extra aantrekkelijk door het spaartegoed aan te vullen met een premie.

Deelname

Veel ouders hebben de afgelopen jaren besloten om gebruik te maken van deze spaarmogelijkheid. Ter illustratie: op dit moment zijn ruim 300 deelnemers. U kunt aan de spaarregeling deelnemen door een spaarovereenkomst met de machtiging voor de automatische afschrijving in te vullen en deze aan ons te retourneren. U kunt de informatiebrochure (met spaarreglement en machtigingsformulier) opvragen via e-mail: reisgelden@zeelandnet.nl. Nieuwe leerlingen ontvangen de brochure automatisch.

Bestuurssamenstelling van de Stichting Reisgelden Scheldemond:

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen bestuurslid:

Dhr. A. Mondeel
Dhr. A. Laghmiri
Dhr. A.L. van Eenennaam
Dhr. J. de Wolf