Voortgang leren en examineren op afstand

Alle ouders en leerlingen hebben een brief ontvangen over de voortgang van het leren en examineren op afstand.

We maken met elkaar (en soms juist ook zonder elkaar) een bijzondere en ook wel angstige tijd door. Voor sommigen van ons komt het virus nu wel erg dicht bij. We leven met elkaar mee, maar helaas moet ook dat veelal op afstand.
Het is ook spannend, omdat we allemaal moeten improviseren in processen waarvan we het verloop niet kunnen inschatten. Zo ook de overheid, die steeds weer voor zeer complexe keuzes komt te staan. Waarbij zij niet altijd overziet (kán overzien) wat daarvan de consequenties zijn. En waar ook nooit iedereen er mee eens zal zijn. De laatste dagen waren daardoor voor het voor het voortgezet onderwijs extra turbulent.
Terwijl de zorgverleners dóór moeten, mogen andere beroepsgroepen juist niet door en daar zat het onderwijs zo’n beetje tussenin: een grote groep leerlingen moest naar huis worden gestuurd terwijl de examenklassen juist wel weer naar school moesten...... U en jij zult begrijpen dat wij de afgelopen weken heel veel aandacht hebben moeten geven (en nog) aan het inrichten van het examenprogramma naar steeds weer nieuwe maatstaven.

We kunnen niet vaak genoeg herhalen -en dat doen we nu dus- hoe trots we zijn op onze leerlingen (en het thuisfront) en op onze collega’s dat we er samen in no time in zijn geslaagd om ons onderwijsprogramma om te zetten in Leren op Afstand. We realiseren ons ook dat het allemaal nog niet van een leien dakje gaat en hopen dat u en jij ons attendeert op verbeter-mogelijkheden als die er zijn.

Als het goed is, is er een geregeld contact tussen de leerlingen en hun mentor over de voortgang van het werk. Als daar iets aan mocht mankeren, gelieve de teamleider van de desbetreffende afdeling (zie de school-website- daarop te attenderen door middel van een mailtje.
(Laten) leren op afstand is gemakkelijker dan motiveren of disciplineren op afstand. We hopen dat u als ouders/verzorgers in staat en bereid bent om uw aandeel daarin te pakken. Alleen al het samen opstellen van een dag-schema kan structuur geven aan het werk dat verzet moet worden. Afwisseling is geboden.

Wij volgen zoals u hebt kunnen merken tot dusver het overheidsbeleid in de wetenschap dat alle voors en tegens van bepaalde beslissingen steeds zorgvuldig worden afgewogen in het licht van de meest recente kennis en ervaring. Wij hebben de overtuiging dat de aanvankelijk geopperde datum van 6 april voor het openstellen van de scholen niet haalbaar zal blijken. Wij zullen vast langer op de huidige voet voort moeten. 

Op dit moment worden schoolexamens voornamelijk digitaal afgenomen. Voor een mondeling tentamen is dat met bijvoorbeeld Skype redelijk goed te doen. Maar van grote groepen leerlingen tegelijkertijd een schriftelijke toets voor wiskunde afnemen en zeker weten dat het onze leerlingen zijn die antwoorden geven -en zonder hulptroepen- is andere koek.
Nu de centrale examens zijn geschrapt, is echter het schoolexamen alleen nog maar belangrijker geworden, dus er wordt in dezen wel iets van ons verwacht!
  
Tot zover deze update. We vrezen dat we de huidige situatie nog wel even met elkaar zullen moeten volhouden. We hopen en verwachten dat we de schade voor onze leerlingen tot een minimum kunnen beperken, zeker met hulp van de achterban. 
Om het virus onder controle te krijgen blijft alertheid op de hygiëne geboden. Op verzoek van instanties herhalen wij onderstaande informatie.
•    In geval van besmetting van een leerling/ouder/gezinslid, informeert u de huisarts en/of GGD en locatiedirecteur. 
•    De Rijksoverheid heeft voor scholen een pagina geopend: Veelgestelde vragen over corona in het onderwijs.  
•    De meest recente algemene informatie en vragen en antwoorden over het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM
•    Wilt u meer weten over de situatie in uw regio? Neem dan contact op met de GGD. De juiste (regionale) contactgegevens staan op www.ggd.nl
 

Wij wensen iedereen sterkte toe en hopen dat iedereen goed op zichzelf en op elkaar blijft letten.