Voorzorgsmaatregelen coronavirus

Voorzorgsmaatregelen in verband met de mogelijke verspreiding van het corona-virus.

Geachte ouder, verzorger, beste leerling,

Ongetwijfeld volgt u, net als wij, het nieuws met betrekking tot het corona-virus.  Nu de krokusvakantie ten einde loopt bereiken ons vragen over hoe om te gaan met leerlingen en medewerkers die in (de buurt van) risicogebieden zijn geweest.

Als school volgen wij de aanwijzingen op van de RIVM en de GGD. Mensen die terugkeren uit gebieden waar het corona-virus heerst, behoeven niet thuis te blijven, tenzij zij gezondheidsklachten hebben. In dat geval gelieven zij (telefonisch) contact op te nemen met de huisarts. Bij gezondheidsklachten moet gedacht worden aan koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten.

U mag van ons verwachten dat wij de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en gepaste maatregelen treffen als daartoe aanleiding is. Daarover zullen wij met u communiceren via onze website en e-mail. 

Op dit moment beperken wij ons tot wat ons uit oogpunt van preventie wordt geadviseerd.

Van al onze medewerkers en leerlingen vragen wij om de volgende -inmiddels bekende- hygiënemaatregelen extra zorgvuldig in acht te nemen:

  • vaker dan normaal de handen wassen, maar zeker na toiletbezoek en voor een maaltijd;
  • hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog of in een papieren zakdoek die daarna wordt weggegooid.

In school zullen wij:

  • les- en verblijfsruimtes extra ventileren;
  • kritisch kijken naar ons reis- en excursieprogramma en zeker tot annulering overgaan als een bestemming tot risicogebied is verklaard.

Mocht u meer willen weten, dan verwijzen wij u in eerste instantie naar de websites van de RIVM en de GGD, waarop ook wij ons baseren.

De schoolleiding