Zeeuwse klimaatmars

Vrijdag 15 maart

ZMF organiseert vrijdag 15 maart een Zeeuwse klimaatmars. 
Wij hanteren als school het standpunt dat leerlingen hieraan mee mogen doen, op voorwaarde dat ze schriftelijk toestemming van de ouders moeten overleggen bij hun teamleider, donderdag 14 maart voor 09.00 uur.

Er is echter één “maar”: geplande repetities, toetsen, proefwerken, presentaties of andere zaken voor een cijfer, gaan gewoon door. Een wegens deelname aan de staking gemist proefwerk of repetitie kan niet ingehaald/herkanst worden.

De demonstratie start vrijdag om 15.00 op het Abdijplein in Middelburg. 

Hartelijke groet,
Directie Mondia Scholengroep