Absentenregistratie

Absenten registratie

havo – vwo

mevrouw S.A. van Drongelen-de Leeuwen en mevrouw V. de Meulmeester
Gebouw Sardijn: 0118-486884

vmbo – mavo

de heer J.M. van Dam
Gebouw Wielingen: 0118-486892

De Schoolgids is een verplicht document, waarin ouders en andere belanghebbenden belangrijke gegevens overhet onderwijsaanbod, de organisatie en andere aspecten van het Scheldemond College vinden. De Schoolgids is bedoeld als ‘naslagwerk’ en alleen digitaal verkrijgbaar. Mocht u een geprint exemplaar willen ontvangen, dan kan dit door een mail te sturen naar info@scheldemondcollege.nl.

Het schoolplan van onze school staat op de website. Op de website scholenopdekaart.nl vindt u informatie over de school die voortkomt uit cijfers die rechtstreeks van de overheid komen. De school heeft daar unieke informatie aan toegevoegd over bijvoorbeeld de sfeer, tevredenheid en het beleid.

Het Scheldemond College in Vlissingen is samen met Nehalennia SSG in Middelburg onderdeel van de Mondia Scholengroep.

Scheldemond College
Vwo (gymnasium en atheneum), havo, mavo en vmbo-basis

Gebouw Wielingen – vmbo, mavo :
Weyevlietplein 7- (9)
4385 CH Vlissingen

Gebouw Sardijn – havo, vwo:
Weyevlietplein 11 (-13)
4385 CH Vlissingen

Postadres
Postbus 69
4380 AB Vlissingen

Telefoon
0118-479400

E-mail
info@scheldemondcollege.nl

Website
www.scheldemondcollege.nl

IBAN:
NL 25 ABNA 0490 052 355 – BIC: ABNANL2A
t.n.v. Stichting OVO, Middelburg