1. De Organisatie

1.1  Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren en bestuur

De school gaat uit van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren. De statuten van de stichting zijn te vinden op de website en te verkrijgen bij de managementassistente. Deze stichting realiseert tevens Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap.

Het bestuur wordt gevormd door dhr. F. Neefs.

1.2  Management

Eindverantwoordelijk schoolleider is de directeur-bestuurder, dhr. F. Neefs.

Dhr. L.J.M. Heesters is als locatiedirecteur Scheldemond College onder meer verantwoordelijk voor de aansturing en ontwikkeling van het onderwijsproces. Hij geeft leiding aan het middenmanagement.

Nehalennia SSG heeft twee locatiedirecteuren, die samen met de heer L.J.M. Heesters, onder leiding van de rector, het Centraal Managementteam (CMT) van de Mondia Scholengroep vormen.

1.3  Middenmanagement

Ouders en leerlingen hebben bij de dagelijkse gang van zaken vooral te maken met de teamleider van de betreffende afdeling. De teamleiders zijn, na de mentor van de klas, het belangrijkste aanspreekpunt.

De docenten zijn ingedeeld in zogenaamde ‘teams’. Ieder team wordt geleid door een teamleider, die direct leidinggevende van de docenten in dat team is. Het gaat om de volgende teams en teamleiders:

 • J.C. Schalkwijk: Team havo – vwo (klas 1, 2)
 • K. Ebert: Team havo – vwo (klas 3, 4, 5 en 6)
 • F.H.J. van der Meer: Team vmbo – mavo
 • B. de Blok: Team vmbo basis -kader
1.4  Hoofd bedrijfsvoering

Verantwoordelijk voor de aansturing van de administratieve en faciliterende afdelingen is dhr. E. Koopmans, hoofd bedrijfsvoering van de Mondia Scholengroep.

1.5  Raad van Toezicht

Op het bestuur van de stichting wordt toegezien door de Raad van Toezicht. Deze bestaat uit:

 • Dhr. J. Dane, voorzitter
 • Mevr. M. van den Heuvel, lid op voordracht van de medezeggenschapsraad
 • Mevr. J. de Regt, lid, op voordracht van de medezeggenschapsraad
 • Mevr. C. Bijlsma, lid
 • Dhr. D. de Rijke, lid
 • Dhr. G.C. Voet, lid
 • Mevr. J. van Woerkom – Bimmel, lid
1.6  Bereikbaarheid

Het bestuur, het management en de Raad van Toezicht zijn bereikbaar via de managementassistente, mevr. C.K. van Sighem-Minderhoud, c.vansighem@mondia.nl. Telefoon: 0118-479400.

De teamleiders zijn rechtstreeks via e-mail bereikbaar:

Dhr. F.H.J. van der Meer       f.vandermeer@mondia.nl

Mevr. B. de Blok                      b.deblok@mondia.nl

Dhr. J.C. Schalkwijk               h.schalkwijk@mondia.nl

Dhr. K. Ebert                           k.ebert@mondia.nl