11. Financiële zaken

Informatie over de schoolbijdragen voor het schooljaar 2023-2024′
De Mondia Scholengroep (Nehalennia SSG in Middelburg en Scheldemond College in Vlissingen) wil transparant zijn over de hoogte en opbouw van de schoolbijdragen. Ook willen we deze bijdragen zo veel mogelijk beheersen voor de ouders.