4. Hoe we met elkaar omgaan

Respect voor elkaar én elkaars omgeving

Overal waar mensen samen leven, is het belangrijk om afspraken te maken over de manier waarop ze met elkaar omgaan. Zo ook op het Scheldemond College. Onze regels zijn gebaseerd op wederzijds respect en zijn er verder voor de noodzakelijke rust in en om onze gebouwen.

De regels van het huishoudelijk reglement van de school gelden voor iedereen. Alle bezoekers van de school worden geacht de regels en afspraken te kennen. Schoolregels zijn overigens ook mediatheekregels. Van leerlingen vragen we vooral aandacht voor onderstaande ‘spelregels’.