Schoolplan – missie – onderwijsvisie

Het Scheldemond College is onderdeel van de Mondia Scholengroep. De missie en visie vormen het belangrijkste, gezamenlijke uitgangspunt van beleid binnen de Mondia Scholengroep. Ze laten kernachtig zien wat de scholengroep bindt. De leerling staat centraal! Verder is er de open houding naar de omgeving.