De oorsprong

De oorsprong van onze leerlingenvereniging dateert van lang geleden. Een clubje leerlingen van de toenmalige Rijks H.B.S. begon met eigen bijeenkomsten in de vorm van ‘eigentijdse feesten’. Ook de naam moest eigentijds zijn uiteraard. Destijds was het hip om achter elk woord een extra letter te plaatsen. Het clubje besloot de ‘fles’ in het wapen van Vlissingen over te nemen en daarachter een ‘j’ te zetten: Flesj was geboren!

De vereniging bloedde dood, maar werd nieuw leven ingeblazen door Aarnout de Bruijne, docent Nederlands (later conrector) en groot liefhebber van literatuur en kunst. Vanaf 1985 tot 2019 was Hans Schalkwijk, docent Engels en teamleider onderbouw van havo-vwo, de begeleider van Flesj. Vanaf 2004 is docent Frans, Michel Siereveld het team gaan versterken en later ook docent Remon van Geersdaele.

De leerlingenvereniging ontwikkelde zich tot een degelijke PR-organisatie en wordt tijdens tal van activiteiten ingezet: bij bezoek van de basisscholen, tijdens de open dagen, bij personeelsfeesten en reünies en bij diploma-uitreikingen.

De organisatie

De organisatie van Flesj bestaat over het algemeen uit een klein aantal leerlingen. De groep stelt een jaarprogramma voor, de directie stelt het jaarprogramma en de (rand)voorwaarden vast. Het jaarprogramma bevat in ieder geval de schooldisco’s en het welbekende kerstbal. Een belangrijke factor tijdens de feesten is de veiligheid. Die wordt tegenwoordig besproken met en gegarandeerd door MAN-beveiliging, die ook contact heeft met de politie c.q. schoolagent(en). Toezicht in het gebouw wordt verzorgd door docenten en in sommige gevallen door leden van de ouderraad.