Huiswerkbegeleiding

Sommige leerlingen vinden het moeilijk om na schooltijd thuis hun huiswerk te maken. De verleiding om iets leukers te gaan doen, is vaak (te) groot. Het komt ook voor dat leerlingen door omstandigheden niet in staat zijn thuis rustig en geconcentreerd te werken. Voor deze leerlingen is studiebegeleiding/huiswerkondersteuning mogelijk.

vmbo-mavo, gebouw Wielingen:

Elke leerling kan via de ondersteuningscoördinator in aanmerking komen voor de huiswerkklas. Dit is vaak op advies van de mentor en/of vakdocenten. Ook ouders/verzorgers kunnen een verzoek tot deelname indienen. De huiswerkklas vindt plaats in de mediatheek. Hier is altijd begeleiding aanwezig. De uren waarop de huiswerkbegeleiding plaatsvindt, is in overleg met leerling, mentor en medewerker mediatheek.

havo-vwo, gebouw Sardijn:

Het is voor leerlingen mogelijk op school onder begeleiding huiswerk te maken. Deze begeleiding start enkele weken na het begin van het schooljaar. Elke leerling kan via de ondersteuningscoördinator in aanmerking komen voor de  naschoolse studiebegeleiding. Dit is vaak op advies van de mentor en/of vakdocenten. Ouders/verzorgers van onderbouwleerlingen kunnen een verzoek tot deelname indienen wanneer de highschoolkeuze vastligt. Zij ontvangen hierover per highschoolperiode informatie.