Contact

Algemeen

Scheldemond College

Postadres:
Postbus 69
4380 AB Vlissingen

Gebouw Wielingen (vmbo-mavo)
Gebouw Sardijn (havo-vwo)

Bezoekadres:
Weyevlietplein 7-13
4385 CH Vlissingen

T: 0118 479400
(bereikbaar tussen 8.00 en 16.30 uur)
E: info@scheldemondcollege.nl

Absentenregistratie (ziekmelding)

Gebouw Sardijn:
0118 486 884

Gebouw Wielingen:
0118 486 892

Financieel

De Mondia Scholengroep beschikt over twee rekeningnummers:

Voor leveranciers en overige debiteuren (algemeen):
NL25 ABNA 0490 0523 55 t.n.v. St. OVO Walcheren

Voor ouders (schoolkosten):
NL96 ABNA 0246 3830 03 t.n.v. St. OVO Walcheren

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41115393
BTW-nummer: NL805883009B01