Gezonde school

Het Scheldemond College werkt volgens de ‘Gezonde School’ methode. Het initiatief helpt scholen om doelgericht en efficiënt te werken aan de gezondheid van leerlingen. Daarmee maak je een gezonde leefstijl als school vanzelfsprekend en die boodschap meegeven aan onze leerlingen is belangrijk, voor nu en voor later. We werken ook aan de thema’s relaties & seksualiteit en het thema preventie alcohol, roken, drugs en gamen.

In februari 2020 is het certificaat voeding ontvangen, dat wil zeggen dat het Scheldemond College officieel een ‘Gezonde School’ is.  Voor het schooljaar 2021-2022 hebben we de zilveren schaal ontvangen voor de gezonde schoolkantine.

‘Gezonde School’ is een initiatief van de ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, EZ Ministerie van Economische Zaken en OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, ondersteund door branche- en koepelorganisaties.