Bijzonder verlof

Via onderstaand formulier kunt u een bijzonder verlof aanvraag indienen voor uw zoon of dochter. Vooraf dient u kennis te hebben genomen van de wettelijke bepaling ter verkrijging van toestemming voor extra vrije dagen. Onderaan deze pagina staan de richtlijnen en extra informatie voor het aanvragen voor bijzonder verlof.

Wettelijke bepaling bijzonder verlof

‘U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplicht en bent u strafbaar. Kunt u door uw werk in geen enkele van de schoolvakanties in een schooljaar op vakantie? Leidt op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s? Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakantie. Het maximum extra vakantieverlof is 10 schooldagen. De eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit extra vakantieverlof gegeven worden. U dient het verlof minimaal (zo mogelijk) zes weken van te voren schriftelijk aan te vragen via het digitale formulier op deze pagina samen met een verklaring van uw werkgever’.

  Ondertekende heeft kennisgenomen van bovenstaande wettelijke bepalingen ter verkrijging van de toestemming voor extra vrije dagen:

  Periode verlof van:

  Periode verlof tot:

  Heeft u dit schooljaar de mogelijkheid gehad om 2 weken aaneengesloten samen met uw kinderen vrij te zijn?

  Welke week/weken bent u dit schooljaar al samen met uw kind(eren) vrij geweest?

  Schoolgaande gezinsleden:


  Handtekening:

  Bijlage:

  Toegestane bestanden: jpg, jpeg, png, pdf, doc, zip. Maximaal 20mb.