Soms heb je als leerling een steuntje in de rug nodig. Bij je huiswerk, bij een of meer vakken, omdat je even wat minder in je vel zit of omdat het thuis niet zo lekker gaat. Op het Scheldemond College staan er mensen klaar om je te helpen. Die richten zich op jou, met wat jij kunt. De school vult jou en je mogelijkheden aan. Zo helpt het Scheldemond College je bij het halen van een diploma.

ADHD, ADD, autisme
Met een diagnose zoals ADHD, ADD of autisme kun je in aanmerking komen voor ondersteuning in het ondersteuningslokaal. Daar werken een leerlingenbegeleider en een intern begeleider. Ze helpen je vooral met het plannen en organiseren van je werk. Soms zorgt hun begeleiding ervoor dat je je beter begrepen voelt op school of dat je handiger gaat studeren. Ook zorgen ze voor een faciliteitenpas. Het ondersteuningslokaal is open tijdens schooltijd.

Dyslexie, dyscalculie
Dyslexie (problemen met lezen) en dyscalculie (problemen met rekenen) noemen we leerstoornissen. Mocht je hiermee te maken hebben, dan kunnen onze leerlingbegeleiders je helpen. Ze begeleiden je en regelen, indien nodig, hulpmiddelen. Ook kan je van hen een faciliteitenpas krijgen, als je die nodig hebt. Alle leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een gratis Kurzweil account. Het software programma Kurzweil leest digitale teksten en schoolboeken voor. Kijk voor meer informatie over Kurzweil op deze website: www.lexima.nl. Alle afspraken en aanbevelingen omtrent dyslexie en dyscalculie zijn weergegeven in twee protocollen. Je vindt ze bij Reglementen en statuten, bij de menuknop ‘Onze school’.
Onze leerlingbegeleiders zijn:
afdeling vmbo-mavo: mevr. C. van der Meule, c.vandermeule@mondia.nl
afdeling havo-vwo: mevr. M. Hendrikx, m.hendrikx@mondia.nl.

Mentor
Vanaf de kennismaking, nog voor de zomervakantie, tot en met de diplomering, speelt de mentor een belangrijke rol bij de begeleiding van onze leerlingen. De mentor is de spil tussen school en thuis. De mentor is een vraagbaak voor de hele klas. Leerlingen kunnen bij de mentor terecht met alle vragen, problemen en opmerkingen. De mentor geeft, naast zijn eigen vak, ook nog een mentor-/studieles.

Mentoraat bovenbouw
Ook in de bovenbouw krijgt elke klas of cluster een mentor. Regelmatig heeft de mentor overleg met de leerling over hoe het gaat met de studie, over het niveau en de keuzes die elke leerling moet maken. De mentor bewaakt de samenhang tussen de vakken, vertegenwoordigt zijn/haar leerlingen in de docenten- en rapportvergadering en onderhoudt contacten met ouders. Bij problemen wordt samen met de leerling naar een oplossing gezocht.

Decaan
Onze school heeft meerdere decanen. Zij adviseren leerlingen en ouders bij de pakket-, studie- en beroepskeuze. Elke afdeling heeft een decaan:
afdeling vmbo-mavo: mevr. P. Brasser-Tax, p.brasser@mondia.nl en dhr. R. Eckhardt, r.eckhardt@mondia.nl
afdeling havo-vwo: mevr. K. bliek, k.bliek@mondia.nl en mevr. C. Baas, c.baas@mondia.nl