PTA en examenreglement

Doe je eindexamen?

Aan het begin van het schooljaar, voor 1 oktober, staat voor alle kandidaten die eindexamen gaan doen het Programma van Toetsing en Afsluiting en het eindexamenreglement op de website. Het eindexamen kent per vak twee onderdelen, het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE). Leerlingen van het vmbo in de leerweg BBL, KBL en GL doen ook praktisch examen in het vak Dienstverlenen en producten (D&P)

Het schoolexamen is vastgelegd in het zogenaamde Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het vmbo – mavo – havo duurt dat twee jaar. Volg je  vwo, dan omvat het PTA drie jaar. Er worden overal verschillende schoolexamens afgenomen.