PTA en examenreglement

Doe je eindexamen? Dan is het belangrijk om te weten dat het eindexamen per vak twee onderdelen kent: het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE). Het schoolexamen is vastgelegd in het zogenaamde Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het vmbo – mavo – havo duurt dat twee jaar. Doe je vwo, dan omvat het PTA drie jaar. Er worden overal verschillende schoolexamens afgenomen.

Aan het begin van het schooljaar, voor 1 oktober, staat voor alle kandidaten die eindexamen gaan doen het Programma van Toetsing en Afsluiting en het eindexamenreglement op de website.