Ziekmelding

Is uw kind ziek, dan verzoeken wij u dit te melden bij onze absentenregistratie. Wanneer uw zoon of dochter weer beter is, meldt u dit ook bij hen.

Ziekmelding vmbo-mavo, de heer J. van Dam
Gebouw Wielingen: 0118-486 892

Ziekmelding havo-vwo, mevr. S.A. van Drongelen-de Leeuwen (ma-di-woe) en mevr. V. de Meulmeester (do-vrij)
Gebouw Sardijn: 0118-486 884

Is uw kind afwezig tijdens schoolexamens (SE’s) en toetsen zoals omschreven in de PTA, dan dient u een afwezigheidsformulier in te vullen.