Vertrouwenspersoon

Wanneer een leerling, ouder of medewerker vindt dat een knelpunt besproken moet worden maar van mening is hiermee niet terecht te kunnen bij de leiding van de school, dan kan een vertrouwenspersoon van dienst zijn.

De vertrouwenspersoon luistert naar de problemen of dilemma’s, biedt daar waar nodig een helpende hand en gaat bijvoorbeeld na of bemiddeling een oplossing kan bieden. Kan een knelpunt niet opgelost worden door voorspraak van de vertrouwenspersoon, dan begeleidt de vertrouwenspersoon de klager desgewenst verder.

Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen gebruik maken van de diensten van een interne of een externe vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon kent de school en medewerkers goed waardoor hij of zij mogelijk sneller en beter in staat is om op een laagdrempelige manier te handelen. De externe vertrouwenspersoon kan onder andere onafhankelijker opereren met iets meer afstand van de zaak.

De interne vertrouwenspersonen zijn:

mevr. C. van der Meule, c.vandermeule@mondia.nl

Mevr. G. Wisse, g.wisse@mondia.nl

De externe vertrouwenspersoon is