Voorwoord

Voor u ligt de schoolgids van het Scheldemond College. Een gids die u als ouder kan helpen met het wegwijs worden in onze organisatie. Voor sommigen een bekende weg in het voortgezet onderwijs, voor anderen een nieuw avontuur.

Onze school is erop gericht om uw kind te ondersteunen bij het onderwijs. Het doel is het behalen van een diploma. Een diploma is immers een overtuigend bewijs van de kennis en de vaardigheden die een leerling bezit.

Bij onze school ligt de focus echter niet uitsluitend op het vergaren van alle benodigde kennis. Het succes van een leerling, in het vervolgonderwijs en een toekomstige baan, is immers van meer afhankelijk dan talent en kennis alleen. Om deze reden zijn harde cijfers geen doel op zich voor ons beleid. Uitgangspunt voor onze school blijft verbetering en borging van het onderwijs. Zo bouwen we aan de toekomst en begeleiden we onze leerlingen om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Dit doen we door te streven naar steeds meer passend onderwijs enerzijds en anderzijds door onze leerlingen uit te dagen om boven zichzelf uit te stijgen.

Om onze leerlingen zoveel als mogelijk maatwerk te bieden zoeken wij steeds naar samenwerking met partners. Dit kunnen andere instanties of scholen zijn, maar de belangrijkste partner voor ons blijft u als ouder. Ik wens u en onze school dit jaar weer veel succes met het begeleiden van ons grootste kapitaal, uw kind.

Ludo Heesters
locatiedirecteur